Hasiči informují


Složky IZS nacvičovaly záchranu zavalených osob po destrukci objektu

1.11.2019
Ve středu 30. října proběhlo v areálu bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy v okrese Praha-východ taktické cvičení základních složek integrovaného záchranného systému, jehož námětem bylo statické narušení objektu vlivem stavebních prací s následným vyhledáním a záchranou osob.

Kromě profesionálních hasičů ze stanic Český Brod a Říčany se cvičení zúčastnily i jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Kostelec nad Černými lesy, Mnichovice, Mukařov, Říčany a Tehovec, dále šest posádek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a čtyři hlídky Policie ČR z kolínského územního odboru. Současně bylo do cvičení zapojeno pět kynologů se psy Městské policie hl. m. Prahy, kteří jsou držitelé kynologických atestů ve specializaci S - sutinové vyhledávání osob.

Podle scénáře cvičení došlo při demoličních pracích ke zřícení vodorovných nosných konstrukcí budovy. V objektu se před vznikem mimořádné události nacházelo celkem 33 dělníků, kteří prováděli různé demoliční a udržovací práce. Část přítomných osob samovolně opustila prostor objektu, některé utrpěly zranění různého rozsahu, dva dělníci byli na místě usmrceni a tři osoby zůstaly zavalené pod sutinami s nutností vyhledání a následného vyproštění.

Hlavním cílem cvičení bylo ověření součinnosti jednotlivých zúčastněných složek IZS při spolupráci na místě neštěstí, zejména v souvislosti s vyhledáním a záchranou osob ze zřícené budovy a třídění raněných u události s větším počtem raněných osob pomocí metody START. V první fázi řízení zásahu bylo místo mimořádné události rozděleno na bojové úseky s důrazem na prohledání prostor budovy umožňující bezpečný vstup pro zasahující složky IZS s cílem zraněné osoby vyhledat, roztřídit dle typu zranění a transportovat mimo objekt. V blízkosti budovy byl zdravotnickou záchrannou službou rozvinut prostor pro třídění raněných a poskytnutí lékařské pomoci. Zdravotnický personál prakticky prováděl nácvik ošetření různých zranění u postižených osob a jejich následný odsun do zdravotnických zařízení. Policisté spolupracovali při vyhledávání a odsunu raněných a prováděli soustředění osob na bezpečném místě před budovou s cílem zjistit jejich totožnost i přesný počet.

Přibližně po dvaceti minutách od zahájení záchranných prací byl velitelem zásahu ustanoven štáb velitele zásahu, do kterého byl jako náčelník povolán sloužící řídící důstojník územního odboru Kolín, do funkce člena štábu za oblast nasazení byl určen vedoucí družstva ze stanice Český Brod. Dalšími členy štábu byli vedoucí složky Policie ČR a vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby. Na místě byl nasazen i velitelsko-spojový automobil ze stanice Kladno, jehož posádka spolupracovala s velitelem zásahu a zajišťovala činnost mobilního operačního střediska.

V další fázi zásahu prováděl kynologický tým pomocí atestovaných psů vyhledání osob ve druhém nadzemním podlaží, kde psi označili nález osoby, kterou poté záchranné týmy pomocí lezecké techniky transportovaly k ošetření posádce zdravotnické záchranné služby. Současně kynologové vyhledávali osoby v podzemním podlaží objektu, kde byli nalezeni další dva přeživší dělníci. Za součinnosti jednotek požární ochrany a lékaře byly osoby vyproštěny, stabilizovány a odsunuty v transportním prostředku k dalšímu ošetření. V průběhu zásahu byla na místo cestou operačního střediska povolána i starostka Kostelce nad Černými lesy, která pak byla na štábu seznámena s řešením nastalé situace.

Taktické cvičení bylo zakončeno krátkým vyhodnocením, na kterém ředitel ÚO Kolín plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman poděkoval všem zúčastněným složkám za jejich plně profesionální přístup v rámci celé akce.

Velké poděkování patří také příslušníkům ÚO Kolín, kteří se podíleli na přípravě cvičení, dále frekventantům ze Školního policejního střediska Sadská, kteří představovali figuranty, a především městu Kostelec nad Černými lesy za bezplatné poskytnutí objektu pro účely taktického cvičení.

autor: npor. Ing. Roman Hejzlar (velitel stanice Říčany, ÚO Kolín) 
fotografie: nprap. Petr Svoboda (oddělení IZS, HZS Středočeského kraje)POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 670635 |