Kontrola centrálního hřbitova strážníky Městské policie Kolín

4.2.2014
V rámci kontrolní činnosti se Městská policie Kolín zaměřila na oblast centrálního hřbitova. Ve svěřeném rajonu jde o preventivní činnost, jejímž cílem je, aby se zde lidé, kteří přišli položit květiny na hroby svých nejbližších, především cítili bezpečně. Strážníci spolupracují s nově zřízenou Správou veřejných pohřebišť, jejímž prostřednictvím spravuje město Kolín centrální hřbitov, který je jeho majetkem.
Dne 16.12.2013 schválila Rada města Kolína „Řád veřejného pohřebiště města Kolína“, kde jsou v článku 4 (viz příloha) stanoveny povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba zpřístupnění pohřebiště. Časté stížnosti byly v poslední době na nevhodné chování návštěvníků hřbitova, především na to, že vstupují do prostoru tzv. „vsypové“ a „rozptylové loučky“, kam je vstup zakázán. Dále na nevhodné chování v prostoru nově zřízených toalet, kde dochází k odcizování majetku města, který by měl sloužit všem návštěvníkům tohoto pietního místa. Žádáme o spolupráci také občany. Pokud se stanete svědky čehokoli podezřelého při návštěvě hřbitova nebo postřehnete pohyb podezřelých osob v jeho okolí, obraťte se neprodleně prostřednictvím tísňové linky 156 na městskou policii.
článek 4 Řádu veřejných pohřebišť města Kolína


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 652197 |