V Kolíně se slavnostně otevřelo nové středisko PMS

22.9.2015
Slavnostního otevření střediska se zúčastnilo bezmála 15 osob zastupující rozličné instituce ze státního i soukromého sektoru. Z hostů lze zmínit ředitelku Probační a mediační služby (PMS) Jitku Čádovou a starostu Kolína, Víta Rakušana. Nové středisko sídlí na adrese Politických vězňů 109, kam se přestěhovalo z Rimavských Sobot.
Jednání otevřela středočeská regionální vedoucí PMS Eva Filipová, která přivítala účastníky a mj. poděkovala plk. Jiřímu Fejfarovi, šéfovi kolínské policie, který nové prostory PMS nabídl, a dalším pracovníkům, kteří se na tomto procesu podíleli. Následně pohovořila ředitelka PMS Jitka Čádová. „Velmi jsme uvítali možnost přesunout středisko do těchto prostor, které jsou důstojné jak pro práci zaměstnanců, tak pro klienty samotné“. K účastněným promluvila i vedoucí samotného střediska Kamila Fantová. „Nová adresa pro nás znamená významné přiblížení se k místním institucím, se kterými úzce spolupracujeme“. Následovala diskuze mezi účastníky, kdy se hodnotila vzájemná spolupráce střediska s dalšími institucemi.

Po diskuzi proběhla prohlídka prostor střediska, v jehož rámci pracují 4 pracovníci. Jelikož PMS se nezabývá pouze pachateli, ale pomáhá i obětem trestných činů, je součástí střediska i speciální místnost pro oběti trestných činů. Ta je uzpůsobena tak, aby se oběť mohla anonymně v bezpečném a příjemném prostředí svěřit a nalézt pomoc.

„Chtěl bych Probační a mediační službě poděkovat za dlouhodobou a velmi kvalitní spolupráci, mj. i v rámci platformy Bezpečný Kolín, kdy se nám povedlo snížit celkovou kriminalitu ve městě. Přeji, ať se Vám v nových prostorách daří a líbí“, pronesl na závěr setkání starosta Kolína, Vít Rakušan.

Probační a mediační služba je státní organizace, která po celé ČR usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. PMS pracuje jak s pachateli trestné činnosti, kdy mj. organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů, tak i s oběťmi, kterým pomáhá při řešení následků trestného činu.

Probační a mediační služba
Hybernská 18
110 00 Praha
Tomáš Kellner, kellner.pms@gmail.com


 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1154278 |