Hasiči informují


V Kolíně procvičovali připravenost na výskyt ptačí chřipky

4.6.2019
V úterý 21. května v půl jedenácté dopoledne přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje informaci o výskytu aviární influenzy ve velkochovu slepic v Kolíně – v tomto případě však bylo ohlášení mimořádné události součástí prověřovacího cvičení. 
Cílem cvičení bylo vyzkoušet připravenost základních složek integrovaného záchranného systému a orgánu veterinární správy při řešení problematiky aviární influenzy (chřipky ptáků) v souladu s typovou činností složek IZS STČ 11/IZS Chřipka ptáků.

Při nácviku se kladl důraz zejména na:

vytyčení ohniska nákazy,
správné použití osobních ochranných prostředků,
manipulaci s živou drůbeží,
organizaci vstupu a výstupu ze zóny infekce,
dekontaminaci zasahujících.

Cvičení probíhalo za účasti všech pracovníků oblastních pracovišť Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Kolín a kolínského územního odboru Policie ČR. Důležitou součástí cvičení bylo prověření vzájemné spolupráce pracovníků veterinární správy a příslušníků hasičského záchranného sboru při skutečných činnostech. Úkoly Policie ČR byly prověřovány štábní formou, kdy byly tyto úkoly pouze simulovány.

Cvičení zahájil ředitel sekce KVS pro Středočeský kraj MVDr. Otto Vraný, který zároveň zasahujícím příslušníkům vysvětlil, jaké činnosti provádí veterinární správa před aktivací složek IZS. Dále byl procvičen i samotný odběr vzorků od drůbeže k prokázání nákazy. Pro účely cvičení byla použita živá zvířata, se kterými bylo zacházeno zcela bezpečně a nedošlo k žádnému poranění zvířat.

Prověřovací cvičení bylo kladně zhodnoceno. Přínosem bylo přiblížení vzájemné spolupráce všech zúčastněných složek při takto složitém zásahu a také možnost vyzkoušet si takový zásah nanečisto.

Cvičení se osobně zúčastnil ředitel HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslav Svatoš, přítomen byl také ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA.


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 670637 |