Výsledky dotazníkového šetření BEZPEČNÝ KOLÍN 2016

2.12.2016
Pro dotazníkové šetření byl využit webový dotazník, který byl propagován v městském zpravodaji, na stránkách města i na webu Bezpečný Kolín včetně facebookových profilů. Stejně jako v minulém roce byl koncipován šířeji. Kromě otázek, které směřovaly na pocit bezpečí, byli občané tázáni i na to, jak se zachovali v případě, že se stali obětí trestného činu. Dále byl zjišťován názor na hazard ve městě. Další oblastí byl kamerový systém města, webové stránky Bezpečný Kolín a aplikace Kolín v mobilu. V neposlední řadě byli občané dotazováni na hodnocení aktivit, které jsou s touto platformou spojeny. Dotazník byl k dispozici od 13. 9. do 31. 10. 2016. Celkem své názory, pomocí tohoto dotazníkového šetření, vyjádřilo 177 respondentů. Pro srovnání v roce 2015 (92), v roce 2014 (493). Dotazník byl určen všem obyvatelům města bez dalšího omezení. Největší měrou se zapojili do šetření lidé ve věku 30 – 44 let (45,8 %). Co se týká pohlaví, byly odpovědi rozděleny mezi muže (52,3 %) i ženy ( 47,7 %) celkem rovnoměrně.
Kolín je bezpečné město!
Že je toto tvrzení pravdivé si myslí celkem 54,6 % respondentů (rozhodně souhlasí 5,7 %; spíše souhlasí 48,9%). V otázce na porovnání bezpečnostní situace s předcházejícím rokem se 48,6% respondentů domnívá, že zůstala situace stejná, 42,8% si myslí, že se situace zlepšila a 8,5%, že se zhoršila. Ve srovnání s loňským dotazníkem nejsou zaznamenány žádné výrazné změny ve vnímání této otázky. Pocit bezpečí se snižuje s věkem (do 60 let), v nejstarší skupině se však největší poměr respondentů vyjádřil, že „Rozhodně souhlasí s tvrzením, že Kolín je bezpečné město“. V rámci pohlaví vnímají město bezpečněji muži. Těší nás, že stále velká část respondentů vnímá zlepšování bezpečnosti ve městě, které odpovídá i statistickým datům Policie ČR.

Kompletní výsledky šetření ZDE


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016977 |