Projekt "Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku"

20.3.2014
Projekt „Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/00003, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla městu Kolínu přidělena finanční podpora na výše uvedený grantový projekt ve výši 2 953 779,50 Kč. Dotace byla získána z grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách – Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Obsah projektu
V rámci projektu dojde k personálnímu posílení oddělení sociálně-právní ochrany, ke vzniku standardů OSPOD na MěÚ Kolín a bude navázána systémově upravená interdisciplinární spolupráce. Pro zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany dětí bude zajištěna supervize a průběžné vzdělávání pracovníků oddělení, čímž dojde ke zvýšení jejich kompetencí a pro klienty bude k dispozici psycholog. To vše povede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb, zajištění prevence před sociálními riziky u rodin a dětí a zlepšení podmínek v konkrétních rizikových rodinách v ORP Kolín

Klíčové aktivity směřující k realizaci cíle projektu
• Projektové řízení
• Vznik standardů OSPOD MěÚ Kolína a realizace sociální práce
• Vzdělávání a supervize pracovníků OSPOD
• Interdisciplinární spolupráce
• Rozvoj informovanosti o činnostech OSPOD MěÚ Kolín

Cíle projektu
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Kolín, zvýšení možnosti preventivních řešení rizikových situací a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Mezi hlavní výstupy projektu patří:
• Zajištění odpovídajícího personálního posílení oddělení sociálně-právní ochrany
• Vznik standardů OSPOD a MěÚ Kolín
• Vznik a vybavení hovorny
• Navázání systémově upravené interdisciplinární spolupráce
• Zajištění dostupných a kvalitních informací o sociálně-právní ochraně dětí
• Zajištění služeb psychologa
• Supervize a průběžné profesní vzdělávání pracovníků ve vybraných tématech.

Termín realizace projektu
Únor 2014 – červen 2015

Kontakty

Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín
ivan.cernovsky@mukolin.cz
tel. +420 321 748 310
MěÚ Kolín, Karlovo nám 45
280 12 Kolín I
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Karlovo nám 45, budova B, 2. patro, č. dv. 218


Ing. Jana Bradáčová
Koordinátor rozvoje sociálně-právní ochrany
jana.bradacova@mukolin.cz
tel. +420 321 748 169
MěÚ Kolín, Karlovo nám. 45
280 12 Kolín I
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Karlovo nám 45, budova B, 3. patro, č. dv. 311
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016975 |