Poradny v Kolíně bezplatně pomáhají obětem

13.3.2015
Trestná činnost se může dotknout každého, často nečekaně a náhodně. Vyznat se pak ve všech náležitostech trestního řízení je pak často nadlidský úkol, nemluvě o způsobených újmách, pošramocených pocitech a dalších strastech. Oběti trestné činnosti na Kolínsku však mohou získat pomoc od Probační a mediační služby (PMS).
Služeb poradny od července 2014, kdy začala působit, vyhledalo bezmála 100 osob, mezi nimi byla i paní Vlasta, oběť loupežného přepadení. Vlasta nevěděla, jaký přístup a jaké služby může očekávat. Rychlá a vstřícná odpověď na její mail nabízející bližší a konkrétní pomoc, ji povzbudila, proto paní Vlasta do poradny zatelefonovala a domluvila si s poradkyní osobní schůzku. Citlivý přístup ji přesvědčil, že se o svém traumatu může po více než 4 letech bez obav rozpovídat. Hovořila o psychickém zranění, deziluzi a pocitu zostuzení, které ji pronásledují dodnes. Vědomí, že pachatel byl odhalen a odsouzen, jí paradoxně nepřineslo úlevu, ale strach z odplaty. Poradkyně navrhla konkrétní kroky, jak s těmito pocity pracovat, a Vlastu informovala o svých právech, které jako oběť trestného činu ze zákona má. Klientka tak dle svých slov pocítila nesmírnou úlevu, že mohla své pocity někomu sdělit a zároveň získala potřebné informace, jak svou situaci řešit.

„Poradnu vyhledává široké spektrum lidí, nemusí se vždy jednat o závažnou násilnou trestnou činnost, kdy můžeme nově zprostředkovat i bezplatné služby psychoterapeuta. Do poradny však přicházejí i osoby, které se staly například obětí přestupku či řešící sousedské spory. Nezavíráme před nikým dveře, přijít může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu a ke každému přistupujeme maximálně individuálně dle jeho potřeb“, uvádí poradkyně Eva Benešová.

Novinkou v Kolíně je také zřízení druhé, partnerské poradny, jež je zaštiťována Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje. Centrum rozvíjí svou činnost bez ohledu na druh, či rozsah zdravotního postižení, členství v jednotlivých organizacích, věk, politickou či rasovou příslušnost. „Pracujeme s klienty bez ohledu na skutečnost, zda klient je v obtížné sociální situaci, či je takovou situací ohrožován“ komentuje jedna z poradkyň centra Vlasta Sysalová. Zřízení druhé partnerské poradny vítají stávající poradkyně ze střediska PMS. „Tato nová partnerská poradna výrazně rozšiřuje možnosti a kapacitu pomoci obětem na Kolínsku. Krom toho si můžeme vyměňovat vzájemně zkušenosti a způsoby práce, což je vždy velmi obohacující“, hodnotí Benešová. Obě poradny poskytují své služby naprosto anonymně a bezplatně.
 
Kontakty

Probační a mediační služba, Rimavské Soboty 992, 280 02 Kolín II.

Poradenské hodiny: pondělí 14:00 – 16:00, středa 8:00 – 10:00
Poradci: Mgr. Eva Benešová, Mgr. Kamila Fantová
Telefon: 734 362 965, 737 247 437
e-mail: ebenesova@pms.justice.cz, kfantova@pms.justice.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje - Kolín
Sluneční 76, 280 02 Kolín
Poradenské hodiny: pondělí 8.00 – 12.30, 13.00—16.00, středa 8.00 – 12.30, 13.00—16.00
Poradci: Mgr. Vlasta Sysalová, Mgr. Alena Remešová
Telefon: 321 723 933, 774 861 513
e-mail: czp.kolin@seznam.cz


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016936 |