Práce okrskových strážníků je vidět

4.12.2015
Práce okrskových strážníků je zaměřena na kontrolu veřejného pořádku a bezpečí obyvatel města. V těchto dnech byly řešeny tyto události, se kterými vás, obyvatele města, rádi seznámíme.
 
30.11.2015
Okrskoví strážníci, na základě předešlého místního šetření v prostoru přístavu, zjistili velké množství naházených odpadků pod železničním mostem. Strážníci, kteří mají tento úsek svěřený v rámci „rajónové práce“ se spojili se správcem tohoto místa a informovali ho o odpadcích na jejich pozemku. Správce hlídce uvedl, že odpadky pravidelně uklízí, ale že se na místě ještě donedávna scházela parta feťáků, kteří zde nocovali a na místě se v minulosti nacházely kromě odpadků také použité injekční stříkačky. Strážníci po domluvě se zodpovědnou osobou vstoupili na pozemek, kde shledali stopy po nocování, staré oblečení, jídlo a odpadky. Na místě se také nacházelo dvanáct kusů použitých injekčních stříkaček po nitrožilní aplikaci drogy. Strážníci stříkačky z místa odstranili do sběrného boxu na nebezpečný odpad. Správce tohoto prostoru přislíbil, že další odpad z místa uklidí, aby se zde narkomani dále nescházeli. Strážníci se se správcem domluvili, že zde v denní době, kdy provádějí rajónový dohled budou místo kontrolovat, popřípadě se domluví s kolegy, aby zde v nočních hodinách proběhly další kontroly a tím se zabránilo tomu, aby se tyto problémové závadové osoby na místě scházely. Byla provedena fotodokumentace místa a nalezených injekčních stříkaček. Správce strážníci požádali, aby v případě, že na místě zjistí narkomany, zavolal na tísňovou linku 156, kdy budou tyto osoby z místa po provedení opatření vykázány.
 
 
1.12.2015
Při kontrolní činnosti v okrsku č.3 zjistili strážníci poškozené odpadkové koše, a to hned na dvou místech lokality. Jednalo se o ulici Tylova, kde byl poškozený koš na dětském hřišti, dále na zastávce MHD v ulici Plynárenská. Poškození tohoto veřejně prospěšného zařízení bylo zdokumentováno a událost bude předána na příslušný úřad.
 
V ulici Na Pobřeží zjistili strážníci spadlou větev větších rozměrů, která ležela na chodníku. Pochází ze ztrouchnivělého stromu. Místním šetřením byl zjištěn vlastník pozemku, který bude upozorněn na tu možnost, že může strom při nepříznivých povětrnostních podmínkách spadnout a hrozí zde případné zranění chodců. O této události byla vyrozuměna firma AVE.
 
Na základě stížností, které přijali strážníci, kteří mají na starosti lokalitu ulice Okružní, zde bude prováděna častější kontrola. Stížnosti se týkaly krádeží vánoční výzdoby.
 
2.12.2015
Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, kteří mají na starosti úsek města (rajón č.3) bylo zjištěno, že v ulici  Tylova, poblíž dětského hřiště, byl pokácený vzrostlý strom. Dřevo zde bylo bez jakéhokoli zabezpečení. Strážníci provedli místní šetření, kdy zjistili zodpovědnou osobu. Muž byl strážníky telefonicky kontaktován s žádostí, aby se k dané situaci vyjádřil. Strážníkům přislíbil, že dřevo bude odvezeno během tohoto víkendu a lokalita bude uvedena v předešlý stav. Strážníci provedou v následujícím týdnu kontrolu tohoto místa, zda je dřevo odvezeno.
 
Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na veřejný pořádek zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4) chybějící dopravní značení v ulici Náměstí Svobody. V rámci spolupráce s MěÚ Kolín – Odbor dopravy zde učinili toto oznámení. Následující den bylo při kontrole místa zjištěno, že je na místě již zabetonovaná patka, která upevňuje dopravní značku, která bude následně doplněna. Strážníci měli z tohoto zjištění velkou radost, protože to svědčí o velmi dobré vzájemné spolupráci.
 
Dalším výsledkem vzájemné spolupráce strážníků ve svěřeném úseku města (rajón č.4) a občanů města, je uklizené místo v prostoru pod železničním mostem, kde byl velký nepořádek po „táboření“ narkomanů, kde se kromě odpadků nalezly i použité injekční stříkačky (12 ks).  – viz. tisková zpráva ze dne 30.11. 2015. Správce přístavu přislíbil, že bude místo uklizené a při kontrole místa okrskáři zjistili, že se zde odpadky již nenacházejí – správce přístavu je uklidil. Strážníci budou toto místo pravidelně kontrolovat, aby zde opět nedošlo k tomu, že se zde budou scházet narkomani.
 
str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí Městské policie Kolín


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 683722 |