Díky opatřením a koordinaci složek Kolín eviduje pokles trestné činnosti

12.2.2014
Od 1. ledna 2014 byl opatřením vedoucího Územního odboru Kolín zřízen zvláštní policejní tým „Kolín“, který se zabývá odhalování, objasňováním a vyšetřováním všech druhů trestných činů na území města Kolína. Za cíl si klade zejména zvýšit úspěšnost policie při potírání trestné činnosti, přičemž úspěšnost je vyjádřena mírou objasněnosti jednotlivých segmentů kriminality. Tým tvoří celkem 7 policistů, a to jak ze Služby kriminální policie (vedoucí týmu, detektivové a vyšetřovatelé) i pořádkové policie.
Přestože dosavadní statistická data vzhledem ke krátkému hodnocenému období nelze přeceňovat, výsledky vypadají více než slibně: v období od 1. ledna 2014 bylo objasněno 72 trestných činů, což je o 39 více než za stejné období v roce 2013. Objasněnost činí 30,9%, naproti tomu v loňském roce byla objasněnost na úrovni 12,04%!

Další strategií v boji s kriminalitou je pravidelné pořádání policejních bezpečnostních opatření, do kterého je nasazeno větší množství policistů mimo běžný výkon služby. Do opatření jsou veleny i policejní složky, které nejsou podřízeny Územnímu odboru Kolín (posluchači Školního policejního střediska ze Sadské, Služba cizinecké policie, Celní správa atd.), a tak se zvyšuje počet policistů v ulicích Kolína. Opatření probíhají za součinnosti partnerů (Hasičského záchranného sboru a správních úřadů).

Ve sledovaném období se konala 4 bezpečnostní opatření, kterých se zúčastnilo celkem 92 policistů, kteří dohromady odsloužili 922 hodin nad rámec běžné služby.

Shora uvedená opatření společně se zlepšenou koordinací při součinnosti s Městskou policií Kolín se projevují na stavu kriminality na území města Kolína. Došlo k poklesu všech trestných činů o 15% oproti loňskému roku. Dobrou zprávou pro občany Kolína je zejména pokles majetkové kriminality (o 28%) a krádeží vloupáním (o 38%).

Policie české republiky začala uplatňovat přístup nulové tolerance k pachatelům trestné činnosti. Proto zejména v případech recidivistů navrhuje uvalení vazby, která jim znemožňuje páchání další trestné činnosti. Od počátku roku skončilo ve vazebních věznicích rekordních 11 osob.


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016920 |