Projekt Asistenti prevence kriminality pro město Kolín spuštěn

2.3.2017
Předmětem projektu je činnost 7 asistentů prevence kriminality na území města Kolín. Projekt navazuje na zkušenosti předchozího projektu podpořeného ze zdrojů Úřadu práce na období listopad 2015 - říjen 2016.
Cílem projektu je prostřednictvím zaměstnávání a průběžného vzdělávání Asistentů prevence kriminality zlepšit jejich sociální postavení ve společnosti (mj. i zvýšením jejich uplatnitelnosti na trhu práce). Díky zaměstnanosti těchto osob dojde k jejich lepšímu začlenění do společnosti, získání pracovních návyků a profesních dovedností v oblasti bezpečnosti a komunikace s lidmi. Asistenti prevence kriminality získají nové znalosti a dovednosti v činnosti APK a souvisejících oblastech. Kromě samotného sociálního začlenění bude zároveň výrazně zlepšena i jejich následná pozice na trhu práce vlivem rozšíření znalostí a dovedností. Náplní práce asistentů prevence kriminality bude zejména prevence konfliktů osob ze sociálně vyloučených lokalit a sousedů/veřejnosti a také důvěrník pro cílovou skupinu ze sociálně vyloučených lokalit. Zaměstnané osoby se budou rekrutovat přímo z cílové skupiny projektu. V neposlední řadě dojde k vytvoření motivačního faktoru pro další osoby z řad cílové skupiny. Dále přijmutí role prostředníka mezi cílovou skupinou a majoritní společností při řešení problémů. Konkrétním cílem je tedy zaměstnání a sociální začlenění osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných (z řad obyvatel ze sociálně vyloučené lokality) - hodnota 7 bude splněna úspěšnou realizací tohoto projektu (vykonávání činnosti APK po celou dobu stanovenou v projektu).

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Asistenti prevence kriminality pro město Kolín
Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006099
Doba realizace: 1.3.2017 – 29.2.2020
 


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 923603 |