ANKETA – SOUČASNÝ POCIT VAŠEHO BEZPEČÍ

23.10.2020
Město Kolín se zapojilo do pilotního testování klíčového projektu Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence kriminality, do projektu Mapy budoucnosti II (blíže na https://www.mvcr.cz/clanek/mapy-budoucnosti-ii.aspx). Cílem projektu je zlepšení spolupráce mezi obcí (obecní policií) a Policií ČR, zvýšení informovanosti obyvatel o kriminalitě a zvýšení důvěry obyvatel k policejním složkám. Tento projekt by měl našemu městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města. To by se ve svém důsledku mělo projevit ve snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti města a vyšší objasněnosti trestné činnosti páchané na území města Kolín.
Abychom byli schopni vyhodnotit přínosy tohoto projektu pro naše město, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Cílem je porovnat pocit bezpečí občanů před zahájením projektu (v jeho úvodu) a poté po ukončení pilotního provozu na podzim 2021. Prosím, zapojte se do krátké ankety hodnotící současný pocit Vašeho bezpečí. Vaše názory jsou pro nás velmi cenné. Krátkou anketu vyplňujte prosím zde: http://www.regiopartner.cz/pruzkumy/index.php/189766/lang-cs
Anketa bude aktivní do konce roku 2020. Věříme, že se ve velké většině zapojíte, neboť prevence kriminality je záležitostí nás všech.
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1089545 |