Besedy Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín s kolínskými žáky přinášejí „ své první ovoce“

29.4.2016
V čem spočívá práce strážníka městské policie? Jak spolu strážníci ve službě komunikují a jak vypadá pracoviště operátora městského kamerového dohlížecího systému? Proč je některým místům ve městě věnovaná zvýšená pozornost? Co si představíš pod pojmem přestupek a kdy už se jedná o trestný čin? Jak se mám zachovat, když naleznu použitou injekční stříkačku?
Odpověď na  tyto a další otázky se dozvěděli žáci prvních, pátých a devátých tříd ze  všech základních škol v Kolíně, kteří navštívili služebnu Městské policie Kolín. Oddělení prevence kriminality MP Kolín ve školním roce 2015 - 2016 (od měsíce října 2015 do konce dubna 2016) uskutečnilo celkem 47 besed, počet školáků, kteří navštívili prostory služebny městské policie, byl 995 žáků.
Prvňáčci se s riziky seznámili formou hrané pohádky „o dráčkovi“, starším dětem byla daná problematika předkládána také za pomoci názorných příkladů z praxe. Hlavním cílem besed bylo seznámit žáky s možnými riziky a společně přijít na způsob, jak jim co možná nejlépe předcházet, popřípadě se jim co nejlépe vyhnout. Velký důraz je kladen na dotazy
v rámci diskuse. Každý žák má možnost zeptat se na to, co ho zajímá, popřípadě se svěřit se situací, kterou zažil nebo se kterou se již někdy setkal. Jsem ráda, když i děti, které nejsou tolik průbojné a komunikativní jako někteří jejich vrstevníci zjistí, že není třeba mít obavu
a ostych při komunikaci s policií. Pokud jsou při našem povídání rozbořeny „případné mýty“ či předsudky vůči strážníkům a policii, bývá toto zjištění tou největší odměnou.
V poslední době se setkáváme s tím, že nález použité injekční stříkačky po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky nahlásí osobně, nebo prostřednictvím linky 156 právě školáci. Netěší nás, když se zde ve městě setkáváme s narkomany, kteří ohrožují život a zdraví spoluobčanů svým nezodpovědným chováním, kdy po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky stříkačku odhodí, kde je to zrovna napadne. Potěšující však je, že i mladší žáci dovedou vyhodnotit nebezpečnost této situace a nejsou lhostejní. Školáci, kteří v minulém týdnu 2x oznámili nález injekční stříkačky, ul. U Nemocnice prostřednictvím linky 156 a v prostoru Skate parku – „nový most“ dokonce osobně na služebně MP uvedli, že informaci jak se
při nálezu zachovat, se dozvěděli právě při besedě na Městské policii Kolín.
Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín dlouhodobě spolupracuje se školami a školskými zařízeními se společným zájmem a cílem – žáci, raději si budeme povídat, besedovat a diskutovat, než řešit problémy, které nastaly z důvodu případné neznalosti.
A o tom prevence vlastně je.
 
str. Helena Honkiszová
Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii
Městská policie Kolín
 
 
 


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 683728 |