Den požární bezpečnosti 13.8.2021

13.7.2021
Pátek 13. je již tradičně vyhlašován Českou asociací hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti. Cílem tohoto dne je snaha „zvrátit“ pověru o nešťastném pátku třináctého, kdy hasiči chtějí ukázat svoji připravenost na mimořádné události, propagovat požární ochranu a věnovat se preventivně výchovné činnosti. Každý rok je den požární bezpečnosti zaměřen na konkrétní téma. Na 13. srpna připadá téma „Požárně bezpečnostní zařízení v soukromých a veřejných budovách“.
Jedná se o širokou skupinu zařízení, která má prvořadě chránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. Mezi tyto zařízení patří – včasná signalizace požáru, která pomáhá k rychlé a bezpečné evakuaci osob, dále autonomní hlásiče požáru, elektrická požární signalizace, evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzový zvukový systém, funkční vybavení dveří nebo evakuační rozhlas a další. V neposlední řadě sem spadají i zařízení pro samostatné hašení, například stabilní hasicí zařízení, vnitřní a vnější zdroje požární vody (známé pod názvem hydranty) apod.
Prostory staveb jsou běžně vybaveny těmito zařízeními. V běžném životě můžeme tato zařízení vidět nejčastěji v nákupních a sportovních centrech, sportovních halách, divadlech a kinech. Provozovatelům těchto staveb je ze zákona ukládána povinnost tyto zařízení instalovat. V domácnostech tedy v rodinných domech a bytech, platí povinnost vybavit prostory zařízením autonomní detekce a signalizace v objektech postavených či zrekonstruovaných po 1. červenci 2008. V ostatních případech je to dobrovolné, ale námi hasiči velmi doporučované.

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
Mnoho smrtelných tragédií vzniká proto, že lidé se v případě vzniku požáruve své domácnosti neumí správně zachovat. Důležité je se v nastalé panice řídit jednoduchými pravidly:
1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.
2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasicí zásah –, hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!
3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).
Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte „pouze“ své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se kde stalo, své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.    

Dále můžete věnovat pozornost níže uvedenému článku.

https://www.hzscr.cz/clanek/patek-13-den-pozarni-bezpecnosti-a-dulezitost-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx
 
 


POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 953017 |