Podomní prodejci obtěžují obyvatele města

4.7.2014
Na linku 156 bylo dne 2.7.2014 přijato telefonické oznámení od občana, který si stěžoval na dva muže, kteří obtěžují občany zvoněním v ulici Kremličkova a nabízejí nějaký produkt na úsporu vody. Oznamovatel muže z domu vykázal s tím, že je v Kolíně zakázaný podomní prodej. Muži, jejichž podrobný popis oznamovatel uvedl, s nesouhlasným projevem místo opustili. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo oznámení zkontrolovala okolí přilehlých ulic, kde v ulici Mikoláše Alše zjistila dva muže, kteří odpovídali popisu, který uvedl oznamovatel. Ti po prokázání totožnosti, ke kterému byli vyzváni, strážníkům popřeli, že by něco prodávali nebo nabízeli, pouze se po městě procházejí. V průběhu projednávání situace se muži doznali k tomu, že formou podomního prodeje (zakázáno Nařízením města Kolína – Tržní řád č.2/2014, čl.3, odst.6), nabízeli produkt na úsporu vody. Na místo se také dostavil oznamovatel, který obě osoby poznal. Vzhledem k tomu, že muži nesouhlasili s projednáním přestupku, bude celá záležitost předána na MěÚ Kolín k dořešení.
Vzniklo také důvodné podezření, že se jedná o osoby, které v předchozí den nabízely produkty (spořič vody) v ulici Rimavské Soboty a byla na tuto zakázanou formu prodeje přijata dvě oznámení od občanů. Strážníci proto zkontaktovali oznamovatele, který z kamerového záznamu oba muže bezpečně poznal.

Pokud by se občané města setkali s tím, že je někdo doma kontaktuje a obtěžuje nabízením a prodejem nějakých služeb nebo produktů, žádáme je, aby vše oznámili na Městskou policii Kolín prostřednictvím linky 156.

Za MP Kolín
Str. Helena Honkiszová
Oddělení prevence kriminality a komunikace s médiiPOLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 748549 |