Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

24.11.2014
Od poloviny září do 10. listopadu 2014 probíhal sběr dotazníků, který se pomocí 10 otázek zabýval tématem bezpečnosti ve městě. Za tuto dobu bylo vyplněno bezmála 500 dotazníků, které bylo možné vyplnit buď přímo na webových stránkách města, případně ho odevzdat v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu.

S tvrzením, že „Kolín je bezpečným městem“ občané, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, spíše nesouhlasili. Nejvíce lidí má obavy o svoji bezpečnost v noci, na ulicích, v parcích a na nádraží. Dále uváděli neosvětlená místa, podchody či okolí heren. Naopak potěšující jsou minimální obavy v MHD a ve svém domově. Z obchodních center mají občané největší obavy v OC Futurum. U možnosti dopsat vlastní místo bylo nejčastěji uvedena oblast Zálabí (8% respondentů). V otázce na obavy z konkrétních trestných činů převládá strach z fyzického útoku. Obavu z fyzického napadení vyjádřilo 44% respondentů a z loupežného přepadení dokonce 51%. Tyto obavy však nekorespondují s výskytem tohoto typu trestných činů, které se dlouhodobě pohybují na úrovni kolem 7%.  Zhruba třetina respondentů má také obavy z krádeží, ať už jde o vykrádání aut nebo krádeže v domech či chatách. Stejné obavy vyvolává i vandalismus a distribuce drog. Co se týče kamerového systém, s tím jsou občané dobře obeznámeni a většina lidí (89%) se vyjádřila i pro další rozšiřování a zároveň by si přáli rozšíření kamerového systému i do okolí svého bydliště (85%). Co se týká námětů občanů na zlepšení situace v oblasti bezpečnosti, nejvíce lidí (140 osob) by si přálo více policistů v ulicích, posílení jejich pěší hlídky, a to především v nočních hodinách. Mezi dalšími návrhy byly: omezení či zrušení heren, rozšíření kamerového systému, rozšíření osvětlení ulic a podchodů, ořezání stromů a keřů pro zvýšení přehlednosti či větší kontrola nebo úplné zrušení ubytoven. Další návrhy se týkaly důsledného řešení i méně závažných přestupků.

Děkujeme všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a dali nám tak podněty pro další činnost.

Tým prevence kriminality

Vyhodnocení dotazníkového šetření Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1154222 |