Sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním vyloučením potencionálně ohroženy z důvodu krizové sociální situace, nebo pro jejich životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.

Dále sem spadají osoby žijící v sociálně znevýhodněném prostředí, jejichž práva a oprávněné zájmy jsou ohrožovány trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé životní situace, zamezují prohlubování potíží a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Seznam služeb sociální prevence lze vyhledávat v registru MPSV

V regionu dostupná pomoc nabízená více subjekty dohledatelnými v registru MPSV:

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Odborné sociální poradenství
 • Osobní asistence
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Sociální rehabilitace
 • Terénní programy
 • Intervenční centrum
 • Krizová pomoc
 • Kontaktní centra
   
 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1376928 |