Okrskoví strážníci se v rámci rajónové služby zaměří na kontrolu problémových částí města

31.3.2015
Zvýšené kontroly nádraží a jeho okolí, míst, kde se zdržují problémové závislé osoby, které svým jednáním a chováním porušují zákaz konzumace alkoholických nápojů, veřejný pořádek a zaměření se na kontroly průvodců psů. To jsou úkoly v příštích měsících, na které se zaměří strážníci - okrskáři, kteří v rámci rajónové služby zodpovídají za určenou část města.
Hlavní úkoly jsou určeny na základě podnětů občanů, kteří na některé nedostatky upozornili. Jedná se především o připomínky ohledně venčení psů na území města Kolína, kdy jejich průvodci nedodržují pravidla, která jsou uvedena v obecně závazné vyhlášce města. Asi ten největší nešvar, který vadí spoluobčanům i zodpovědným „pejskařům“ je neuklízení psích exkrementů. Dále, že psi velmi často pobíhají tzv. „na volno“, což je také v rozporu s touto vyhláškou města. Tento jev je nejčastější na sídlišti a v prostoru před „Centrumem“, zde budou proto okrskáři provádět kontrolní činnost mnohem častěji než tomu bylo doposud.

Spoluobčané také zaznamenali, a to pozitivními reakcemi, že se setkávají se strážníky před školskými zařízeními i v průběhu doby pochůzkové činnosti, nejen při tzv. „ranních dozorech na přechodech pro chodce“. Nemusí se vždy jednat o reakci na nějakou událost, která se zde, nebo v jiném městě, stala. Pokud má okrskový rajónový strážník ve svěřené části města školu, nebo jiné školské zařízení, v rámci rajónové činnosti provádí preventivní dohled i v okolí těchto zařízení (tzn. že strážníci před školou nestojí v určenou dobu, ale konají kontrolu pochůzkou). Jinak je tomu při ranním dohledu na určených přechodech pro chodce. Tam je doba přesně daná, se strážníky se zde setkáte ve všední dny, a to od 7:20 do 8:00 hod. na vybraných místech.

Velmi dobré reakce od občanů byly na dohled, který prováděli okrskoví strážníci v prostoru a okolí Centrálního hřbitova, a to nejen v době „Dušiček“. Kontroly jsou prováděny pravidelně a dle možností i každodenně. Zejména starší občané tuto „přítomnost“ strážníků vítají, protože přispívá k jejich bezpečí a nedochází zde už tak často k poškozování městského majetku, či ke škodě na majetku spoluobčanů.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám příjemné nadcházející jarní měsíce.

Městská policie Kolín
 
Za Městskou policii Kolín
str. Helena Honkiszová, Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín


 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1154243 |