Kolínští hasiči absolvovali odbornou stáž v Nizozemsku

11.10.2019
Koncem září absolvovali kolínští hasiči další odbornou dvoudenní stáž u hasičského sboru chemického parku Chemelot, který leží nedaleko města Maastricht v jižní části Nizozemska. Zúčastnilo se jí družstvo HZS podniku Draslovka Kolín a družstvo profesionálních hasičů ze stanice HZS Kolín. 
Náplní prvního dne byla prohlídka kritických míst výrobních technologií používaných při zpracování a úpravách nebezpečných látek v chemickém a rafinérském průmyslu. Dále byla provedena prohlídka míst, kde došlo k mimořádným událostem vyžadujících zásah hasičských jednotek. Současně byl proveden rozbor řešení těchto událostí. Po samotném workshopu a výměně zkušeností s řešením podobných případů se hasiči přesunuli na výcvikový trenažér. Ve skupinách složených vždy z příslušníků jednotky Chemelot, HZSP Draslovka Kolín a HZS Středočeského kraje nacvičovali hašení hořlavých kapalin z porušené nádrže za použití kombinace hasiva voda-prášek a dále bezpečné uzavření armatur při použití ochranných proudů.

Druhý den začal na stanici chemelotské jednotky prohlídkou nové techniky a technických prostředků využívaných k výše zmíněným zásahům. Čeští hasiči se zároveň zúčastnili jako pozorovatelé odborného přezkoušení nováčků v provádění vzájemné dekontaminace a dodržení správného postupu vysvlékání se z protichemických obleků.

V odpoledních hodinách se všechny jednotky přesunuly zpět do tréninkového centra, kde postupně plnily opět ve vzájemně složených skupinách jednotlivé situace. Nejzajímavějším blokem byl noční nácvik hašení hořící technologie, kdy hlavním úkolem cvičících skupin bylo hned několik na sebe navazujících úkonů:

- bezpečné přiblížení k ohniskům požáru za použití ochranných vodních clon,
- ochlazování bezprostředně ohrožených nádrží s hořlavými kapalinami nacházejících se nad ohniskem požáru,
- samotné uhašení ohnisek požáru za použití kombinace hasiva voda-prášek.

Další procvičovanou modelovou situací bylo vyhledání zraněné osoby v objektu laboratoří po úniku chemikálie, kdy úkolem bylo nejen vynesení osoby v protichemických oblecích, ale zároveň i zmapování prostoru havárie a předání informace o zasaženém prostoru další skupině, která následně prováděla samotnou likvidaci úniku nebezpečné látky.

Dvoudenní stáž měla opět velký význam pro zdokonalení a nacvičení postupů při zdolávání mimořádných událostí v chemickém a rafinérském průmyslu. Hasiči územního odboru Kolín si váží spolupráce se zahraničními kolegy a pozvání na stáž, kterou mohli absolvovat i díky dlouholeté spolupráci s HZS podniku Draslovka Kolín a.s.


 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1322108 |