Policie informuje

Jarní měsíce v silničním provozu

Nejen velikonoční svátky, ale jarní dny obecně, mají z  pohledu silničního provozu svá úskalí.  Dobré povětrnostní podmínky lákají na silnice i řidiče, kteří přes zimu raději nevyjíždějí. Oproti zimním měsícům je proto nutné počítat s  vyšší intenzitou provozu. Řidiči by ale neměli zapomínat na proměnlivost jarních povětrnostních podmínek a uvědomovat si riziko tvorby lokálních námraz a dalších rozmarů počasí. Na opatrnost by neměli zapomínat také řidiči, kteří usedají za volant (řídítka) po několika měsíční pauze. Jízdu je vždy nutné přizpůsobit  aktuálním schopnostem.

 

Velikonoční dny a navazující prázdniny bývají spojeny například s  pořádáním kulturních, společenských či církevních akcí nebo rodinnými výlety. Cesty za takovými událostmi mohou významně ovlivnit plynulost provozu. Komplikace lze očekávat zejména ve větších městech nebo na frekventovaných komunikacích. Řidiči by proto měli věnovat pozornost dopravním informacím a včas na ně reagovat. Mohou se tak vyhnout kolonám nebo předejít dopravní nehodě.

 

S velikonočním obdobím je spojeno také požívání alkoholických nápojů. Řidiči, cyklisté i chodci by si však měli uvědomit, že do silničního provozu alkohol nepatří.

 

Jako každý rok, i tyto velikonoční svátky budou kolínští policisté dohlížet na plynulost v silničním provozu a neopomenou ani kontrolu alkoholu, či jiných návykových látek, za volantem.

Dušičkové svátky bývají rájem zlodějů.

Jako každý rok se policisté v tomto období zaměří na hřbitovy a jejich okolí za účelem opatření k předcházení majetkové trestné činnosti a zároveň bude výkon služby směřován s důrazem na bezpečnost silničního provozu.

Začátek listopadu je každoročně spjat s časem dušiček. Nejen druhého listopadu, na den Památky zesnulých, ale i dny před a po tomto svátku lidé ve větší míře navštěvují místa posledního odpočinku zesnulých, aby zde uctili jejich památku. Na silnicích v této době houstne provoz a zvyšuje se nebezpečí vzniku dopravních nehod. Příčinou může být nejen začínající zimní počasí, ale i tak zvaní víkendoví řidiči.  Pamatujte zvýšená hustota vozidel vyžaduje více soustředěnosti a ohleduplnosti. Dříve narození by měli za volant usednout až po zvážení svého momentálního zdravotního stavu a případně se nebát požádat o odvoz své příbuzné nebo známé.
Riziko nepředstavuje pouze silniční doprava, ale i samotná místa hřbitovů nacházejících se převážně na odlehlých místech.

Zatímco lidé opustí svůj automobil, zloději využijí příležitosti a právě věci v opuštěném vozidle se stávají terčem jejich zájmu. Řidiče proto upozorňujeme, aby nenechávali své cenné věci na sedadlech či viditelně položené za okny aut. I zdánlivě bezcenná věc může vzbudit v pachateli touhu se jí zmocnit. Také pamatujme, že pachatel neví, zda je taška uvnitř vozidla prázdná či nikoliv. 
 

Návštěvníci pietních míst by měli být ostražití i v samotném areálu hřbitova a svoje věci mít neustále pod kontrolou. To platí hlavně pro osoby, většinou osamělé, které upravují hrob a svoje osobní věci si odloží stranou. Zloději si takové osoby vytipují, sledují je a v nestřeženém okamžiku jim odložené věci ukradnou. Zloději se neštítí krást i ze samotných hrobů, kde pak mizí nejčastěji květiny, smuteční vazba, věnce, různé svícny, ale také sošky a bohužel i urny. Jedná se o věci, které se dají rychle a snadno zpeněžit.
Kolínští policisté budou, ve spolupráci s městkou policií a bezpečnostními pracovníky města, provádět zvýšený dozor v blízkosti hřbitovů. Výkon služby bude směřován s důrazem na co největší eliminaci rizika krádeží a bezpečnost osob za volantem.

Pozor na zvěř na silnicích!
Zdá se to být neuvěřitelné, ale pod koly aut ročně zahynou stovky tisíc kusů zvěře.

Dne 7.4.2018 došlo na silnici mezi obcemi Český Brod - Nová Ves II ke střetu osobního vozidla zn. Š Fabia se srnou.  Následkem tohoto  došlo k usmrcení srny a poškození předního nárazníku, pravého předního světla a mlhovky.

Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu. Přesto bychom si měli uvědomit, že například vysoká zvěř má tendenci pohybovat se i v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku. Zvíře je při nočním oslnění světlomety vozidla dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce a neutíká. Právě u vysoké bychom měli být obzvláště pozorní v období, kdy dochází k páření, tedy v říjnu až prosinci. A také bychom měli dávat vždy pozor v jarních měsících se změnou času ze zimního na letní, a to především v ranních hodinách a také v místech, kde lesní zvěř přechází vozovku při cestě za potravou. Zvířata totiž naši změnu času neregistrují a za pastvou chodí ve stále stejnou dobu. Díky časovému posunu je ale na silnicích silnější provoz o hodinu dříve. Uvědomte si také to, že zvíře málokdy putuje osamoceně. Pokud tedy uvidíte přecházet přes cestu jen jednu srnku, zpomalte co nejvíce, je totiž velmi pravděpodobné, že někde při cestě se nachází i zbytek stáda.

Jak se tedy chovat, abychom možnost střetu se zvířetem co nejvíce eliminovali?

Prevencí je především snížená rychlost v místech, kde je možný výskyt zvěře, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost náhlého objevení zvířete. Pokud jste někdy jeli potmě například v lesním úseku, tak jste určitě zaznamenali záblesky očí zvířat v okolí cesty. Tato „světýlka“ zahlédnete většinou dříve než zvíře celé. A protože volné krajiny, kde by mohla zvěř nerušeně pobývat, stále ubývá, měli bychom s možností jejího pohybu, především na nepřehledných místech, počítat prakticky neustále. Jakmile zjistíme pohyb zvířete před sebou, měli bychom okamžitě zpomalit a vypnout dálková světla. Odborníci také doporučují zatroubit a pokusit se tak zvíře vyplašit.

Pokud je střetnutí se zvířetem nevyhnutelné, je doporučováno intenzivně brzdit a snažit se udržet vozidlo v přímém směru. Podle testů, které provedl německý autoklub ADAC, je totiž mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem než snaha o vyhnutí se. Moderní vozy jsou konstruovány především na možnost čelního střetu a při snaze o vyhnutí se může dojít ke smyku a poté k nekontrolovanému nárazu například do stromu, nebo dalších překážek na silnici z bočního směru apod., což může mít mnohem horší následky než přímý střet se zvířetem. Podle již zmíněných testů ADAC, kde vozidlo naráželo do figuríny odpovídající stavbou i hmotností skutečnému zvířeti, intenzivní brzdění sníží rychlost a přímý náraz sice pravděpodobně automobil značně poškodí, ale díky konstrukci vozu je posádka dostatečně ochráněna. Více informací k tématu naleznete na  stránkách http://www.ibesip.cz/. Přejeme bezbečný návrat z Vašich cest.

 

Čeka nás Kutnohorská pouť
 Doporučení a preventivní rady občanům nejen z Kutnohorska.

Kutnohorští dopravní policisté upozorňují občany nejen z Kutnohorska, že se mohou v souvislosti s konáním pravidelné „Sedlecké pouti“ v Kutné Hoře od 30. března 2018 do 2. dubna 2018 setkat s řadou dopravních omezení a s dočasnou úpravou dopravního značení.

Na některých místech, zejména v okolí pouti bude zcela jistě snížena maximální povolená rychlost, a to z důvodu zajištění bezpečnosti v silničním provozu a zejména bezpečnosti osob.

Je samozřejmě předpoklad zvýšeného pohybu dětí a dalších osob v těchto místech, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na chodce. To samozřejmě platí i pro „pěší“, neboť i oni by měli mít na zřeteli zvýšenou koncentraci motorových vozidel.

Policisté budou v těchto místech provádět zvýšený dohled. Vzájemnou ohleduplností a věnování se silničnímu provozu je možné včas předcházet zcela zbytečným dopravním nehodám.

Kutnohorští kriminalisté pak žádají občany, aby co možná nejvíce zabezpečili svůj majetek, zaparkovaná vozidla řádně zajistili proti odcizení nebo vloupáním. Nenechávali zbytečně viditelně umístěné cenné věci ve vozidlech, aby nedávali sami šanci zlodějům v podobě nehlídaných volně položených tašek a kabelek, například v dětských kočárcích.

Na takové akci lze předpokládat i pohyb „kapsářů“, kteří využívají nepozornosti a tlačenice a kradou peněženky s osobními doklady a mnohdy i s platebními kartami přímo z kapes oblečení. Takovým „živlům“ je třeba jejich činnost maximálně znesnadnit tím, že takové cennosti umístíme pokud možno do částí oblečení, které nejsou viditelné nebo lehce přístupné.

Kutnohorským policistům jde tedy hlavně o co možná největší zajištění bezpečí občanů, jejich majetku a poklidné prožití nadcházejících svátků. Pokud i veřejnost k tomu přistoupí odpovědně, pak potěšení bude zcela jistě na obou stranách.

Alkohol způsobí dobrou náladu, ale taková nálada na silnici nepatří

O pravdivosti  rčení se přesvědčil i  řidič  vozidla zn. Fiat Panda, který dne 8.1.2017 způsobil dopravní nehodu. A jak k ní došlo?

Třiatřicetiletý řidič s vozidlem zn. Fiat Panda jedoucí po ulici Žižkova v Českém Brodě, při odbočování vlevo na odstavnou plochu mimo komunikaci, nedal přednost protijedoucímu vozidlu Škoda Fabia.  Následkem  čelního střetu došlo k lehkému zranění spolujedoucí ve vozidle Škoda. U řidiče vozidla Fiat byla  dechovou zkouškou zjištěna přítomnost alkoholu v hodnotě 2,47 promile.

Řidiči, než usednete  za volant uvědomte si, že alkohol zpomaluje procesy v mozku, činí člověka méně pozorným a  současně dává falešný pocit důvěry.  Vaše reakce se zpomalý a významně se zvyšuje vaše šance způsobit dopravní nehodu či havarovat. 

Alkohol za volantem zvyšuje nejenom agresivitu za volantem a přeceňování řidičských schopností, ale má i výrazný vliv na periferní vidění řidiče.Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobuje tzv. „tunelové vidění“. To znamená, že zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině alkoholu v krvi snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat celý prostor před sebou. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 promile v krvi již necelé tři čtvrtiny prostoru a řidič s 1,8 promile v krvi již necelou třetinu. Je potřeba si uvědomit, že i když opilý řidič pojede pomalu, jeho zorné pole je snížené, a to je zdrojem potenciálních konfliktů i závažných dopravních nehod ( zdroj: http://www.ibesip.cz).

Období vánočních svátků a Nového roku jsou svátky klidu, spojené se sváteční náladou a osobní pohodou. A právě s blížícím se koncem roku mnozí z nás nakupují zábavnou pyrotechniku, kterou chtějí konec starého roku a nástup nového oslavit. Ale POZOR! 
 Používání pyrotechniky pro zábavné účely má  i svá pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí.
 • hlavní  zásada  nemanipulujte s pyrotechnikou  jste-li pod vlivem alkoholu  či drog, tyto nás zbavují opatrnosti,ostražitosti a soudnosti
 • zábavnou pyrotechniku nakupujte ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit
 • nekupujte zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti
 • výrobky kupujte jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat
 • vždy si přečtěte  návod  a řiďte se jím
 • pozor na  datum použitelnosti, po jeho  uplynutí může být použití pyrotechniky nebezpečné, tato může    vybuchnout předčasně
 • při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe ani na druhé
 • v žádném případě nepoužívejte amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty
 • kupované výrobky se nesnažte doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké
 • zábavnou pyrotechniku nikdy neodpalujte z oken, balkonů či teras
 • nepřibližujte se k nevybuchlé raketě a  nesnažte se ji  znovu odpalovat
 • pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem
 • rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat
Rozdělení pyrotechnických výrobků

 
 1. třída: Úlomky a části pyrotechniky neodletí dále než 0,5 m od místa rozpadu, nehoří a nedoutnají. Jsou určeny pro děti, mládež a nezkušené uživatele. Mohou je prodávat i stánkaři. Patří sem prskavky, kapslíky, tyčinky s barevnými plameny, ohnivé fontány, létající motýlci, nebo vystřelovací konfety. Zboží prodejné bez omezení věku.
 2. třída: Jde o chemické výrobky s třaskavým účinkem, jejichž části odlétají až do 8 m, ale ve vzduchu po rozpadu nehoří ani nedoutnají. Jsou určeny výhradně pro dospělé a smí se prodávat jen v kamenných obchodech. Patří sem především rakety, petardy, římské svíce, barevné světlice a dýmovnice, rakety s výbušnými složkami a bengálské ohně. Prodej osobám starším 18 let.
 3. třída: Tato bezpečnostní třída obsahuje výrobky, které jsou určeny výhradně do rukou odborníků a vyškolených odpalovačů ohňostrojů. Jde o pyrotechnické předměty z více samostatných částí, smí se prodávat jen v kamenných obchodech. Jsou to hlavně malé italské pumy, dělové rány, velké rakety, ohňopády, vystřelovací pouzdra, nebo oblíbené japonské slunce.
 4. třída: Na tuto pyrotechniku se pohlíží jako na výbušninu, smí se prodávat pouze v kamenných obchodech, a to jen s povolením Českého báňského úřadu. Zakoupit je mohou jen držitelé průkazu odpalovače ohňostrojů. Patří sem dělové ohňostrojné rány, italské a kulové pumy nebo létavice.

   
Nezapomeňte…
Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat dle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba do velkého obchodního domu, kde je větší záruka, že se zde nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou. V případě přemisťování se  na místa oslav, nesedejte za volant pod vlivem alkoholu. Využijte raději taxi, hromadnou dopravu nebo si zajistěte střizliví odvoz.

Mě se to stát nemůže…
Petardy a dělobuchy vás mohou nejen popálit, ale také vám mohou roztrhnout kůži a nebo amputovat část těla.
 • První stupeň popálenin se projevuje zčervenáním, zduřením a bolestivostí kůže.
 • Druhý stupeň se pozná podle toho, že jsou na popálenině puchýře, kůže bolí a je též zarudlá.
 • Nejzávažnější třetí stupeň je typický nekrózou, přiškvařením, šedým, bílým nebo černým zbarvením kůže a tím, že pacient necítí bolest.  
Víte, jaká je první pomoc při úrazech způsobených zábavnou pyrotechnikou?
Předtím, než začnete postiženému poskytovat první pomoc, eliminujte zdroj popálení (oheň, rachejtle hořící oděv atd.). Pokud není oděv k tělu přiškvařen, sundejte jej. V opačném případě  oděv v žádném případě z těla neodtrháváme. Postižené místo okamžitě chlaďte nejlépe pod proudem tekoucí vody, popáleninu polévejte, ponořte do studené vody nebo na ní přiložte studený obklad. Nechladíme ledovou vodou, ideální je 8 stupňů Celsia. Po ochlazení ránu sterilně zakryjte. (www.ordinace.cz)
Může se  stát, že zraněný  vlivem silného šoku omdlí. Pak jej uložte do tzv. protišokové polohy, tedy do polohy na záda na rovné podložce. Nohy mu zvedněte do výšky alespoň 30 centimetrů nad zemí.
Hlavní zásadou pro jednání s raněnými je zachovat klid. Čím více budete panikařit, tím hůře bude i raněnému. Mluvte klidně a pomalu a jednejte s rozvahou.
K amputaci prstů většinou dochází při odpálení pyrotechniky zasazené do skleněné láhve. Není nutno  asi zdůrazňovat, že se jedná o závažný úraz s trvalými následky a dlouhou a bolestivou léčbou. Pokud již dojde k odtržení časti končetiny, zavolejte okamžitě záchrannou službu a začněte poskytovat první pomoc. Zastavte krvácení tlakovým obvazem. Pokud zranění stále krvácí, přidejte další obvaz – nikdy ten původní nesundávejte! Dále proveďte protišoková opatření – položte pacienta na záda a zvedněte mu nohy do výšky 50 až 60 centimetrů. Amputovanou část končetiny seberte, sterilně zabalte, vložte do igelitového sáčku a sáček zevně chlaďte ledem (místo ledu výborně poslouží i mražená zelenina). (www.ordinace.cz)

Tento článek neměl za cíl odradit Vás od používání zábavné pyrotechniky, ale pouze posílit vaše povědomí o tom, že ji používáte správně. Přejeme Vám hezké a BEZPEČNÉ prožití oslav příchodu nového roku.

 
Vánoční svátky se pomalu blíží....
.. a s nimi i učitá rizika  a nebezpečí.

Vánoční čas se pomalu, ale jistě blíží a s ním houstne pohyb osob v nákupních střediscích, na tržištích, ulicích i v dopravních prostředcích. Na Vánoce však nečekáme pouze my nakupující, ale také kapesní zloději. Využívají shonu, který je pro tento čas typický, ale také nepozornosti občanů. Lidé u sebe mají v tomto období více finančních prostředků a jsou při shánění vánočních dárků nepozorní a hektičtí.


V prostředcích hromadné dopravy je  plno lidí v bundách s nákupními taškami, kteří se na sebe mačkají. Tady kapesní zloděj snadno zapadne a vy si vůbec nevšimnete, že vám někdo sahá do kapsy nebo kabelky. Je důležité sledovat osoby, které kolem vás stojí nebo se okolo vás proplétají  a hlídat si svou příruční tašku či kabelku. Tu mějte stále pod dohledem. Finanční prostředky si můžete rozdělit i na několik částí a uložit je na různých místech v kabelce nejlépe do kapsiček se zipy. Pokud nosíte finanční obnos v kapsách, uložte jej nejlépe do vnitřních kapes na prsou. Velmi často jsou totiž okradeni muži, kteří nosí své peněženky s doklady a platebními kartami v zadních kapsách kalhot. To je také nejčastější způsob těchto krádeží. Velké riziko skýtají také batohy na zádech. Batoh si v dopravním prostředku raději sundejte, abyste ho měli na očích a finanční hotovost a platební karty nemějte navrchu ve snadno dostupné kapse.

Další příležitostí jsou již zmíněná nákupní střediska a tržiště. Lidé zde rotují doslova v proudech, jejich pozornost je odvedena k vystavenému zboží a tím se stávají snadným cílem pro zloděje. Hlavně ženy by si měly dávat pozor na své kabelky, neměly by je nechávat položené nebo zavěšené v nákupních košících jak se velmi často stává.
K nákupním střediskům také neodmyslitelně patří parkoviště, kde zloději číhají na vaší nepozornost. Značná část krádeží se stává v situaci, kdy si odložíte osobní věci na sedadlo ve vozidle a jdete k zavazadlovému prostoru vykládat nákup. Zloději se přikrčí mezi auty a vy si vůbec nevšimnete, že vám mezi tím někdo vykradl vnitřek auta. V mnoha případech je tato krádež připravena v organizované skupině. Jeden nebo několik z jejích členů k vám přistoupí a pod nějakou záminkou odvede vaši pozornost, zatímco další členové této skupiny vám odcizí věci z auta. Proto při nakládání nákupu do vozidla neodkládejte z vašeho dohledu kabelky a peněženky.

V těchto  svátečních dnech, kdy zapalujeme  svíčky na adventních věncích, nesmíme  zapomínat i na možné  riziko  požáru. Z tohoto důvodu   mějte na mysli, že svíčky  nesmíte nechat  bez  dozoru a při odchodu tyto zhasněte.

Několik rad na závěr. Mějte své finanční prostředky pod dohledem, oddělte peníze od osobních dokladů, protože při případné krádeži peněženky i s doklady nepřijdete pouze o finanční hotovost, ale způsobíte si starosti i se zařizováním nových dokladů. Platební karty noste zásadně bez přístupového pin kódu nebo jej mějte alespoň odděleně.
Vzhledem k popsaným hrozbám  krádeží budou policisté, strážníci  a bezpečnostní pracovníci města Kolín,  věnovat zvýšenou pozornost rizikovým  místům.
Policie České republiky  Územní odbor  Kolín přeje všem  krásné a klidné   vánoční svátky.

 
Protikuřácký zákon

Kouření teď může uškodit nejen vašemu zdraví, ale i vaší peněžence.

Od  31.5.2017 platí Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, takzvaný protikuřácký zákon, který znamená úplný zákaz kouření na vybraných místech. Přinášíme vám stručný přehled míst, kde už si cigaretu nezapálíte.

 

 

Místo

Specifikace zákazu

Restaurace, kavárny, bary

Vnitřní prostory všech restaurací. Výjimku tvoří vodní dýmky a elektronické cigarety.

Veřejná doprava

Zákaz platí pro zastávky, bez rozlišení zda je krytá či nikoli. Zapálit si nesmíte ani v samotném prostředku veřejné dopravy.

Zdravotnická zařízení

Zákon se vztahuje na vnitřní prostory. Ze zákazu jsou vyňaty psychiatrická pro léčbu závislostí.

ZOO

Výjimku tvoří vnější vyhrazený prostor.

Dětská hřiště, sportoviště

Úplný zákaz.

Kulturní zařízení

Ve vnitřních prostorách všech typů po dobu konání se kouřit nesmí např. kino, divadlo, diskotéka apod.

Letiště

Možno kouřit v oddělených kuřárnách.

Školy, školská zařízení

Zákaz ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol. Zákaz kouření v okolí škol pak může zavést obec obecně závaznou vyhláškou.

                                                                                                         Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zákon se týká i elektronických cigaret. Zákaz těchto je všude tam, kde zákon zakazuje kouření. Výjimkou jsou již zmíněné stravovací služby a oddělené kuřárny.

Sankce pro porušení zákona=pokuta až do výše 5.000,-Kč.

Kontrolu dodržování protikuřáckého zákona, již nyní provádějí i kolínští policisté. Samozřejmě, že v začátku platnosti zákona, případné porušení řeší spíše domluvou či upozorněním.

 

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán!
Konec dubna se blíží, čeká nás Filipojakubská noc.

Květen je přede dveřmi a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“ Hasiči a policisté pak každoročně vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde.

V této souvislosti neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.

 • Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy.

 

 • Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

 

 •  Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí - jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

 

 • Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, nafta či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní je použití  pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

 

 • Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

 

 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

 

 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány svému osudu.

 

 • Mnohde lidé při pálení čarodějnic přeskakují vatry. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“
  Pokud vám hoří oděv, neutíkejte - během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Pokud je oblečení přiškvařené k ráně, rozhodně jej sami nesundávejte nebo nestrhávejte. Při popálení okamžitě volejte linku 155, kde vás povedou první pomocí než na místo dorazí sanita. Myslete na, že špatně provedená první pomoc může popálenému spíše uškodit.

 

 • Právnické či podnikající fyzické osoby jsou povinny předem oznámit HZS spalování hořlavých látek na volném prostranství- tedy i pálení „čarodějnic“- přičemž musí dbát jeho pokynů. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce. Zmíněné oznámení se provádí písemně, prostřednictvím spisovny ( spisovna@sck.izscr.cz) nebo na telefonicky na čísle 950 870 157 a to minimálně 5 dní předem.

 

Každopádně i v případě , kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu oznámit HZS Středočeského kraje, nejlépe elektronicky prostřednictvím internetu, na adrese www.hzssck.cz v záložce „ evidence pálení“. Při ohlášení je nutno uvést místo, čas pálení, odpovědnou osobu včetně kontaktu na ní a přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným oznámením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během Filipojakubské noci hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísle tísňových linek, které slouží k přímé pomoci.

 

 • Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.


 

 • Pokud se vám oheň vymkne z rukou ihned volejte linku 150 nebo 112.

 

Pamatujte, že i chvilková nepozornost či neopatrnost může způsobit velké neštěstí Vám i druhým. Proto si dejme pozor, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic“ nezměnilo v pravý opak.

Kolínští policisté spolu s hasiči přejí krásnou Filipojakubskou noc.

Jde nám o Vaše bezpečí.
Být dobře vidět, v silničním provozu, znamená mnohdy PŘEŽÍT!

Vidět a být viděn je základem bezpečnosti v silničním provozu. Snížená viditelnost, kdy účastník silničního provozu zřetelně nerozezná vozidla, osoby, zvířata nebo i předměty na pozemní komunikaci od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště, je pak okamžikem, kdy dochází k dopravním nehodám s často tragickými následky na zdraví a životě. 

Při pohybu na pozemních komunikacích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout.

Pestré oblečení a reflexní prvky!

Je prokázáno, že pokud se na komunikaci pohybuje člověk, který má na sobě tmavý oděv, je řidič schopen zaznamenat jej na vzdálenost 18 metrů.

Lepší to je už například se žlutou barvou oblečení, kdy je chodec viděn na  vzdálenost 37 metrů,  bílý oděv řidič zaregistruje  na 55 metrů. Nutno zmínit, že  ani tato vzdálenost není v noci na bezpečné vyhnutí se chodci dostačující. Chodci by proto vždy měli mít na svém oblečení nějaký prvek, který by je více zviditelnil. K dispozici máme například fluorescenční materiály ty zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Výhodnější je použití reflexních materiálů - ty odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně tak zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré.

 

Předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit blízko ke kolenům, na konce rukávů a do úrovně pasu. Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny.

 

Mějme na paměti, že při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval – za tu dobu ujede 31 metrů. A než začne s vlastním vyhýbacím manévrem, ujede od zpozorování chodce více než 150 metrů. Na tento celkem jednoduchý úkon, kterých se na silnicích děje denně nepočítaně, tak potřebuje řidič zhruba 200 metrů. A právě na takovouto vzdálenost může chodce spatřit, jen pokud má na sobě reflexní doplňky. Více informací o viditelnosti zde.

Je Vaše dítě obětí šikany?
Odhalit a rozpoznat šikanu bývá někdy velmi obtížné. Při podezření je nezbytná vzájemná  spolupráce školy s rodinou žáka i agresora.
Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného člověka, případně skupinu lidí. Probíhá úmyslně a většinou opakovaně s použitím agrese a manipulace. Může se projevovat několika způsoby:
 • Fyzické násilí
  Dítě může být kopáno, bito, popliváno atd.

 • Verbální projevy
  Verbální obtěžování může být namířeno proti pohlaví, nebo mít formu nadávek etnickému původu, psychické či fyzické vadě apod.

 • Vyloučení, izolace
  Šikana může být i nepřímá, třeba tím, že se šikanující chová, jakoby druhý člověk neexistoval. Jednoduše je vyloučen z diskuzí a jiných aktivit těmi, o kterých si původně myslelo, že jsou jeho kamarádi.

 • Poškozování majetku, krádež manipulace s věcmi

  Žákům může být poškozen či ukraden jejich majetek. Prostřednictvím fyzické hrozby může být šikana použita k tomu, aby žák šikanujícímu předal svůj majetek.
 • Násilné a manipulativní příkazy
  Oběť je donucena k jednání, které by jinak běžně nevykonalo. Například vypít limonádu, do které bylo napliváno, klečet a prosit o milost apod.

Šikanování se dotýká každého, nejenom agresora a oběti, ale i ostatních dětí, kteří tomuto přihlížejí.

 Příznaky šikanování
 

 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.

 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 • Usíná s páčem, má neklidný spánek, křičí ze snu např. "Nechte mě!"
 • Chodí domu zbité, umazané, chybějí mu části oděvu.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Šikana je velmi nebezpečná. Její následky na duševním a tělesném zdraví mohou být vážné, dlouhodobé i celoživostní.

 

Všímejte si neobvyklé chování u Vašich dětí. Vždy buďte aktivní. Svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co Vám vyprávějí. Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a není to řešení. Neznalost problému vede řadu lidí k tomu, že se jedná pouze klukovinu. Šikanování je v řadě případů trestnou činností.

Šikana sama od sebe obvykle nepřestává.

 Pokud máte důvodné podezření ze šikany, pak jednejte bez prodlení. Šikanu je potřeba okamžitě ohlásit. 
Prvním krokem by mělo být informovat o situaci učitele. Následně  je možné informaci předat  řediteli školy a případně  jinému  orgánu školské správy, jako je zřizovatel školy - kraj (SŠ), město (ZŠ) nebo Českou školní inspekci.
Šikana nemusí vždy dosahovat intenzity trestného činu a její řešení je často interní záležitostí školy. Ve vážných případech je však na místě  informovat policii.
Nejdůležitější ze všeho je poskytnout v takovém případě  podporu Vašemu dítěti a k jeho problému přistupovat vážně a svědomitě.

 

Novinky v dopravě
Víte k jakým změnám došlo v  zákoně  č. 361/2000 Sb.  o pozemních komunikacích? Připravili jsme pro Vás  shrnutí  těch nejdůležitějších.

Od 20. února 2016, nabyla účinnost novela zákona č. 361/20000 Sb. o pozemních komunikacích. Tato mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky.

§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za porušení této povinnosti není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 -2.000,-Kč, ve správním řízení je pak sankce 1.500,-Kč až 2.500,-Kč. Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.

Na zviditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s BESIPem v rámci kampaně „ Vidíme se?“. Kampaň je rozdělena do několika fází, které si kladou za cíl naučit chodce používat reflexní prvky.

To však není jediná novinka, kterou tato novela přináší:

Řidič nově nesmí:

Řídit vozidlo na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

Oprávnění pro policistu zadržet osvědčení o registraci vozidla:

Nově může policista zadržet osvědčení o registraci vozidla v případě, že při silniční kontrole nebo objasňování dopravní nehody zjistí závažnou technickou závadu. Zadržet je možné osvědčení o registraci vozidla i v případě, že jej řidič policistovi nepředloží (fikce zadržení).

Při posouzení technického stavu vozidla se policista musí řídit přesně stanoveným seznamem závad, který je uveden ve vyhlášce.

V praxi pak řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile řidič prokáže protokolem o provedení technické kontrole, že závady byly odstraněny.

Policista rovněž může při zjištění závažné a nebezpečné závady, odebrat nebo zkrátit na 30 dní technickou způsobilost.

Povinnost pro odesílatele:

Odesílatel je nově povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu.

Nová pravidla pro osobní přepravníky (Segway):

Před novelou zákona nebyl upraven pohyb těchto vozítek v silničním provozu, vztahovali se ně stejná pravidla jako na chodce. V současné době již toto neplatí a uživatelé vozítek segway dostali jasná pravidla a omezení. Zákon nově definuje, co se rozumí osobním přepravníkem a definuje podmínky jeho užívání.

Uživatel tzv. osobního přepravníku se s tímto může pohybovat po chodníku pouze rychlostí chůze. Na cyklostezce pak rychlostí jako cyklisté. Nicméně v obou případech platí, že nesmí dojít k ohrožení nebo omezení ostatních účastníků silničního provozu.

Kauce při spáchání přestupku:

V případě, že řidič nesloží kauci, kterou mu policista stanoví kvůli riziku obcházení správního řízení, bude policista nově moci zadržet osvědčení o registraci vozidla.

Zastavování vozidel:

Nově budou moci vozidla zastavovat i oprávněné osoby při doprovodu nadrozměrných nákladů a při zvláštním užívání komunikace (sportovní, kulturní a další akce).

Sankce:

Větší postihy za nezastavení při silniční kontrole nebo za jízdu přes železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno.

Nově rovněž nebude možné upustit od zbytku uloženého zákazu činnosti v případě, kdy řidič řídil pod vlivem drog nebo alkoholu a neuhradil vyměřenou pokutu.

 

 

Pozor na podvodníka!
Toutu cestou chceme upozornit na  podvodníka, který vystupuje jako zaměstnanec firmy, zabývající se opravami kanalizací.
Dosud neznámý muž se pod záminkou opravy kanalizace dopustil krádeže finanční hotovosti. Muž, pro zvýšení důvěryhodnosti,  je oplečen  v pracovním oděvu s označením firmy a předkládá písemné rozhodnutí  o opravě kanalizace spojené s uzávírkou vody. Pomocí této lsti využije  situace a v nestřežený okamžik odcizí finanční hotovost.

Není vyloučeno, že zmíněný podvodník může vystupovat i jménem jiné firmy ,s jiným scénářem, proto  vyzýváme k větší  obezřetnosti.
Popis muže: zdánlivé stáří 40 až 50 let, snědé pleti, menší silnější postava, krátké prošedivělé vlasy, monterky tmavě modré barvy, žlutá reflexní vesta ( viz fotografie níže).

Jakékoli informace  k osobě pachatele nám prosím sdělte, prostřednictvím těchto stránek nebo na linku 974 874 710.
Děkujeme za pomoc  Policie ČR Územní odbor Kolín
Střet osobního vozidla a motocyklu, zasahoval profesionální záchranář a strážníci MP Kolín
Dne 25. 3. 2015 v cca 8:35 hod. uslyšeli strážníci, kteří prováděli údržbu služebního vozidla na dvoře MP Kolín, tupou ránu. Okamžitě nasedli do vozidla a jeli směr světelná křižovatka ulic Kutnohorská a U Křižovatky, kde došlo ke střetu osobního vozidla a motocyklu.
Protože kolem právě projížděl zaměstnanec Rychlé záchranné služby v civilu, který měl u sebe profesionální brašnu pro poskytnutí první pomoci, okamžitě začal zraněnému muži poskytovat první pomoc. Strážníci Jan Blecha a Jan Marušák zapnuli na vozidle, které zaparkovali v místě křižovatky, „maják“ a začali spolupracovat se záchranářem při poskytování první pomoci zraněnému řidiči motocyklu. Muž z osobního vozidla nebyl viditelně zraněn. Přivolaná Rychlá záchranná služba se dostavila na místo, lékař si řidiče motocyklu převzal do okamžité péče.

Na místo dopravní nehody byla přivolána hlídka Policie České republiky, která vyšetřuje dopravní nehody, hlídka OO PČR, která řídila provoz na křižovatce, a hasiči, kteří zajistili likvidaci provozních kapalin na vozovce. Strážníci, kteří po odjezdu RZS prováděli asistenci na místě střetu, předali zjištěnou totožnost účastníků nehody PČR.

Velké poděkování patří záchranáři, muži, který byl „v pravý čas na pravém místě“ a poskytl zraněnému profesionální pomoc. Strážníci Jan Blecha a Jan Marušák patří ke zkušeným strážníkům MP Kolín.
Jan Marušák je držitelem „Medaile prof. MUDr. Jana Janského“ (též Zlatá Janského plaketa) - nejvyšší ocenění, které je předávané bezpříspěvkovým dárcům krve za více než 40 bezplatných odběrů.
 

Za Městskou policii Kolín
str. Helena Honkiszová, Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii
Muž chtěl zřejmě spáchat sebevraždu, zabránili mu v tom strážníci MP Kolín
Občané ohlásili na MP Kolín, že na Masarykově mostě sedí na zábradlí muž a chová se velmi podivně. Na místo oznámení se okamžitě dostavili strážníci Městské policie Kolín, kteří muže, ke kterému velmi opatrně a za stálé zklidňující komunikace přistoupili, zachytili.
Muže posadili na chodník a z rozhovoru s ním usoudili, že zřejmě opravdu chtěl muž spáchat sebevraždu.Vzhledem k této nastalé situaci byl nezraněný muž převezen na policii, kde si ho převzal službu konající policista k dalšímu opatření.
Muž se neozýval příbuzným, z obavy o jeho život a zdraví zasahovali strážníci MP Kolín
Městská policie Kolín přijala oznámení ženy z Prahy o tom, že se domnívají, že jejich příbuzný bydlící v Kolíně je ohrožen na životě, delší dobu se jim neozýval a nepodařilo se jim s ním telefonicky spojit.

Strážníci MP Kolín za pomoci sousedů, kteří měli klíče, se snažili do domu dostat. Avšak toto se jim nepodařilo z důvodu zasunutých klíčů zevnitř. Z důvodného podezření z bezprostředního ohrožení na životě zdraví osoby využili strážníci svého zákonného oprávnění a vytrhli mříž u okna, aby se dostali do domu. V prostoru pokoje ležel muž na zemi a jen nepatrně komunikoval. Na místo byla přivolána Rychlá záchranná služba, která si muže převzala a převezla do Oblastní nemocnice Kolín. Vzhledem k tomu, že měl v domě psa, dohodli se příbuzní muže s Městským útulkem, že zde bude pes umístěn po dobu hospitalizace příbuzného.

 

Strážníci zachránili mladíka, který chtěl skočit z mostu
V pátek 10. října večer přijali strážníci Městské policie Kolín, na tísňovou linku 156, oznámení. Občané uvedli, že na Starém mostě v Kolíně sedí na zábradlí mladý muž. Na místo oznámení se okamžitě dostavily Hlídky městské policie. Zjistily, že se oznámení zakládá na pravdě. Po intenzivní komunikaci se strážníkům podařilo muže sundat z mostu a posadit ho na zem. Mladík z okresu Kolín jim uvedl, že chtěl skočit z mostu z důvodu rozchodu se svoji přítelkyní. Strážníci následně přivolali Policii ČR a rychlou zdravotnickou pomoc, která si ho převzala do své péče.
str. Helena Honkiszová
Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii
Městská policie Kolín
Kolínští kriminalisté zadrželi 17 g pervitinu.

U vlakového nádraží v Kolíně  byl kriminalisty  kontrolován dvaadvacetiletý muž, u kterého  byly zajištěny dva   igelitové sáčky s krystalickou látkou. Test ukázal, že  se jedná o metamfetamin. Muž byl na místě zadržen a  následovala domovní prohlídka, při které byly nalezeny  další igelitové sáčky. Celkem  bylo  zajištěno 17 gramů zmíněné látky.

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 542228 |