Asistent prevence kriminality

Cílem projektu Asistent prevence kriminality je snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání zejména na veřejných místech, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti.

Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je zaměstnán u obecní policie, která jej řídí a kontroluje. Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.

Zejména:
  • se podílí na prevenci kriminality v obci
  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
Při své činnosti je Asistent podřízen konkrétnímu strážníkovi – Mentorovi, se kterým pracuje v úzké součinnosti.
Asistent prevence kriminality
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1036075 |