Prevence kriminality - Městská policie Kolín

Podílet se na prevenci kriminality v obci je jedním z úkolů městské policie (dále jen MP) při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podle Zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecní policii.

Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín spolupracuje se všemi kolínskými základními školami, tj. 1.–7.ZŠ, ZŠ Sendražice a Základní škola speciální a praktická.
Besedy se žáky a studenty škol se jako účinná forma prevence, dle ohlasů od vedení škol a rodičů žáků, osvědčují v našem městě již více než dva roky.
V úvodu každé besedy jsou děti seznámeny proč a kdy městské policie vznikly, co obnáší povolání strážníka MP, jaké úkoly plní a jaké mají povinnosti. Jsou jim vysvětleny hlavní rozdíly v práci MP a policie České republiky (rozdíly pravomocí obou složek).

Cílem besed je zopakovat základní pojmy z přestupkového a trestního práva, vést diskusi o negativních následcích jednání, kdy je porušen zákon (na schopnost rozpoznat situaci, se kterou se mohou v běžném životě setkat, např. při kontaktu s neznámými lidmi). Žákům jsou situace vysvětleny na příkladech. Dozví se, proč spolu právo a morálka tak úzce souvisí, i to, že má každý nejen svá práva, ale i povinnosti a na nutnost respektovat práva druhého člověka.

Základem přednášek je příprava. Obstát před zvědavým pohledem žáků není jednoduché. Nepostačí přednáška, která by obsahovala pouze množství faktů, údajů a statistik. Nutností je proložit témata i hrou, která by děti zaujala. Při besedách se nejvíce osvědčily příklady na situacích, se kterými se je možné setkat při práci strážníka a tzv. „veselé příběhy“.

Témata besed Oddělení prevence kriminality MP Kolín jsou přizpůsobena věku dětí, které se besed účastní. Velmi dobré spolupráci s vedením kolínských škol napomáhá i to, že je možné případná témata domluvit i na míru té dané škole.

Besedy pro mateřské školy

 Navázání důvěry přednášejícího je zde na prvním místě, neboť se často strážníci setkávají se situacemi, kdy se děti, díky výchově a informacím od rodičů, strážníků bojí („jestli budeš zlobit, tak půjdeš na policii a dají Tě do vězení…,aj.“). Strážníci jsou tak postaveni do role čertů a bubáků.

V této věkové kategorii je nutné prevenci pojmout hravou formou, přizpůsobenou úrovni předškolních dětí. Cílem těchto besed je seznámit žáčky „mateřinek“ s riziky, se kterými se mohou setkat. Ať už se jedná o kontakt s neznámým člověkem, nález injekční stříkačky a chování, které by mohlo způsobit úraz. Situace se musí dětem nenásilně vysvětlit na příkladu prostřednictvím známých pohádek, a to za pomoci maňásků /pohádka O Červené Karkulce, O Budulínkovi, O neposlušných kůzlátkách, O Smolíčkovi, O Koblížkovi/. Velkým pomocníkem je i maňásek Dráček Kolíňáček – maskot Oddělení prevence kriminality MP Kolín.

Dětem musí být tato témata vysvětlena velmi citlivě tak, aby si danou problematiku zapamatovaly, ale zároveň je třeba brát ohled na to, že malé děti velmi těžko udrží dlouhodobou pozornost.

Preventivní programy pro žáky 1.stupně ZŠ a 1.stupně Speciální a praktické školy

Žákům této věkové kategorie je třeba věnovat nemalou pozornost. Pozitivní je, že přednášky bývají dětmi velmi dobře přijímány a rády se také zapojují do připravených her a aktivit. Oddělení prevence kriminality se přednáškovou činností zaměřuje na bezpečné chování, zejména v následujících situacích:

• sám doma
• sám na ulici
• jak telefonovat, když jsem sám doma
• jak jednat při kontaktu s cizími lidmi
• co udělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku
• co dělat, když mně někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým

Na úvod je krátce představena práce městské policie, rozdíl v pravomocech MP a PČR, základní rozdíly, kdy je páchán přestupek a kdy se už jedná o trestný čin /drobná krádež x krádež/. U prvňáčků a druháků jsou situace, které jsou přizpůsobeny věku dětí, vysvětleny také za pomoci maňásků.

Preventivní programy pro žáky 2. stupně ZŠ a 2. stupně Speciální a praktické školy

Věková skupina žáků 2. stupně mívá občas kritický přístup ke všemu, co je jí předkládáno, ať už je to ze strany školy nebo rodičů. Proto není jednoduché žáky zapojit do připravené aktivity nebo o jakoukoliv aktivitu vzbudit jejich zájem.

Žákům je nutné vysvětlit rozdíl mezi přestupkem a trestným činem i některé pojmy z Listiny základních práv a svobod. Témata besed žáky také seznamují s právním dopadem, kdy je zákon porušován osobami mladšími 15-ti let a osobami mladšími 18-ti let.

Při práci s dětmi je vždy na místě vstřícnost a ochota naslouchat. Každá věková skupina má svoje radosti a starosti, často se stává, že preventista je tzv. „vrbou“, poradcem.

Besedy se seniory

Městská policie Kolín nezapomíná ani na své nejstarší obyvatele. Ze statistik kriminality i z případů, které se v poslední době objevují, stále častěji v médiích vyplývá, že jednou z nejvíce ohrožených skupin občanů jsou právě senioři s ohledem na svůj věk, důvěřivost a jistou bezbrannost.

Obsahem besed, které jsou zaměřeny na bezpečí našich nejstarších obyvatel je především povídání a rady, které vybízejí k tomu, aby byli více obezřetní, k ochraně vlastního života, zdraví a majetku, k ochraně před podvody a podvodníky, kteří se je snaží kontaktovat v domácím prostředí nabízením různých služeb.

Nikdo nemůže ovlivnit rozhodnutí zloděje, který se na ulici někoho pokusí okrást. Takové případy se stávají - v tomto případě tolik nerozhoduje věk oběti. To, s kým se dá člověk do řeči, nebo koho si vpustí do svého bytu, již ovlivnit lze.

Volnočasové aktivity pro děti

Oddělení prevence kriminality se zaměřuje také na volnočasové aktivity dětí:

  • Den Záchranářů
  • Akce MěÚ Kolín pro děti – zábavné odpoledne – na starém mostě
  • Soutěž Mladých zdravotníků /ve spolupráci s ČČK Kolín/
  • Akce MěÚ Kolín – Dětský den v prostorách Vodního světa Kolín
  • Cyklo – tour Kolín /závody na kolech pro děti/ - 2x
  • Podzimní Dětský den -  na starém mostě
  • Stránky pro děti ve Zpravodaji města Kolína
  • Soutěže pro děti

Co jsme vytvořili vlastní aktivitou

Městská policie Kolín má na svém kontě již druhé omalovánky pro děti.

První omalovánky byly v rámci přednáškové činnosti ve školním roce 2012-13 rozdány žákům třetích ročníků všech kolínských škol. Tématikou byl právě Dráček Kolíňáček, který dětem vysvětloval situace, se kterými se mohou setkat při pohybu venku.

Druhé omalovánky vznikly teprve nedávno a děti si je zaslouží při tzv. volnočasových akcích a soutěžích.

Autorem námětu Dráčka Kolíňáčka i obou pohádkových příběhů je str. Helena Honkiszová z Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín, grafický návrh zpracovala studentka Střední školy grafického designu Kateřina Škarvadová.2ZS.JPG
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016867 |