Domácí násilí - Intervenční centrum Respondeo

respondeo 

 

Poslání sociální služby

Posláním Intervenčního centra Respondeo je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilí zejména ve Středočeském kraji.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází převážně na území Středočeského kraje, zejm. v jeho východní a severovýchodní části (tj. území okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora).
  • Služba je poskytována osobám ve věku od 16 let, horní hranice věku není nikterak omezena.
  • Služba je poskytována ambulantně i terénně.

Pobočky Intervenčního centra Respondeo (ambulantní forma poskytování služby)

Kolín: Na Pustině 1068, Kolín 2
(budova Komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb „Kolárka“, pod OD Tesco), lokalita velmi dobře dostupná cílové skupině (MHD, v bezprostřední blízkosti vlakové zastávky), zároveň je však situováno tak, aby při vstupu do budovy cílová skupina cítila dostatečnou míru bezpečí a anonymity
Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 – 16.00 hodin, (po předchozím objednání i mimo konzultační hodiny: Po – Pá 8.00 – 16.00 hodin)
Dále máme pobočky v Nymburce a Mladé Boleslavi.

Přesný časový rámec terénní formy poskytování služby je vždy domlouván individuálně dle potřeby uživatele a možností poskytovatele služby.
Standardně je soc. služba v terénní a ambulantní formě poskytována v tomto rozmezí: pondělí - pátek 8.00 – 16.00 hodin.

V rámci interdisciplinární spolupráce pak Intervenční centrum Respondeo:

  • spolupracuje s institucemi zapojenými do řešení problematiky domácího násilí, koordinuje jejich činnosti a vzájemnou informovanost
  • organizuje vzdělávací, propagační a preventivní osvětové akce za účelem šíření problematiky domácího násilí

www.respondeo.cz
 
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016913 |