Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba (dále jen PMS) je státní organizace, která již od roku 2001 zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu.

Základním dokumentem je Zákon 257/2000 Sb. ze dne 14. července 2000.

Cíle činnosti PMS :
Integrace pachatele , participace poškozeného a ochrana společnosti


ODBORNÉ ČINNOSTI
  • MEDIACE - zprostředkování jednání mezi pachatelem a poškozeným
letak_MEDIACE
  • Trestná činnost mládeže a nezletilých - realizace opatření, preventivní činnost
letak_DETI, letak_MLADEZ
  • Obecně prospěšné práce – kontrola, komunikace s poskytovateli, předjednání trestu
letak_OBECNE PROSPESNE PRACE
  • Práce s oběťmi trestné činnosti – jsme subjektem dle zákona o obětech trestné činnosti z. č. 45/2013 Sb.
letak_INFORMACE PRO OBETI TRESTNE CINNOSTI
  • Parole – podklady pro podmíněné propuštění
letak_PAROLE
  • PROBACE – výkony dohledů, náhrady vazby dohledem
letak_PROBACNI DOHLED
  • TREST DOMÁCÍHO VĚZENÍ - tento alternativní trest znamená omezení osobní svobody pachatele (musí se v daném časovém rozmezí zdržovat v místě svého obydlí)
letak_TREST DOMACIHO VEZENI
  • TREST ZÁKAZU VSTUPU NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE - tento trest je určen zejména problémovým návštěvníkům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce

Adresa střediska:  probační a mediační služba Kolín, Politických vězňů 109, 280 02 Kolín.

DS: k2hgm3w

www.pmscr.cz

Kontakty na pracovníky:

Ing. Helena ERBENOVÁ - vedoucí střediska
tel.: 734 362 965, herbenova@pms.justice.cz

Bc. Vratislav SOMOL, DiS.
tel.: 731 692 766, vsomol@pms.justice.cz

Martina ČERNÁ, MBA
tel.: 778 725 983, mcerna@pms.justice.cz

Mgr. Věroslav Matoušek
tel.: 737 247 437, vmatousek@pms.justice.cz
 
Monika TAFTLOVÁ
tel.: 720 076 937, mtaftlova@pms.justice.cz


Poradna pro oběti trestných činů – projekt Proč zrovna já? II

Poradna pro oběti trestných činů v Kolíně, která působí v rámci střediska Probační a mediační služby (PMS), pomáhá každému, kdo se cítí být obětí trestného činu (dle zákona č. 45/2013 Sb.), nehledě na druh trestného činu, nebo fázi trestního řízení. Poradna poskytuje zejména právní informace (objasnění práv oběti nebo poškozeného, informace k náhradě škody, peněžité pomoci), doprovázení (jakožto důvěrník), psychosociální podporu (lze zprostředkovat bezplatné služby psychoterapeuta), nebo dle situace zprostředkování dalších služeb. Cílem poradny je pomoci oběti při zvládání následků trestného činu a podpora při návratu zpět do běžného života. Ze zkušeností víme, že nejčastěji chodí do poradny lidé, kteří si často nejsou jisti svými právy a nemají jasnou a konkrétní představu, co trestní řízení všechno obnáší. O pomoc může požádat kdokoli, kdo se cítí jako oběť, nehledě na to, zda se trestný čin stal, či zda byl dopaden pachatel.

Pro pomoc obětem je také důležitá úzká spolupráce s dalšími institucemi. Díky kvalitní spolupráci napříč institucemi jako jsou orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soud), a městský úřad, či jiné organizace, je možné oběti poskytnout mnohem kvalitnější a včasnější pomoc ušitou na míru.

Kolínská poradna sídlí v ulici Politických vězňů č. 109, vedle budovy Okresního soudu. Je otevřená každou středu od 12:00 do 15:00 hodin a každý čtvrtek od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Lze se objednat, není to však podmínkou. Poradkyni Mgr. Věru Čápovou je možné kontaktovat i telefonicky na čísle 727 873 139. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Poradna pro oběti funguje v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Mgr. Věra ČÁPOVÁ
tel. 727 873 139, capova.pms@gmail.com

Poradenské hodiny bez nutnosti předchozího objednání:
Středa        12 – 15 hod.
Čtrvtek       10 – 13 hod.

Více o projektu zde: https://www.pmscr.cz/proc-zrovna-ja-ii/


 
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 671430 |