Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba je státní organizace, která již od roku 2001 zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu.

Základním dokumentem je Zákon 257/2000 Sb. ze dne 14. července 2000.

Cíle činnosti Probační a mediační služby:
Integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti


ODBORNÉ ČINNOSTI
  • MEDIACE - zprostředkování jednání mezi pachatelem a poškozeným
letak_MEDIACE
  • Trestná činnost mládeže a nezletilých - realizace opatření, preventivní činnost
letak_DETI, letak_MLADEZ
  • Obecně prospěšné práce – kontrola, komunikace s poskytovateli, předjednání trestu
letak_OBECNE PROSPESNE PRACE
  • Práce s oběťmi trestné činnosti – jsme subjektem dle zákona o obětech trestné činnosti z. č. 45/2013 Sb.
letak_INFORMACE PRO OBETI TRESTNE CINNOSTI
  • Parole – podklady pro podmíněné propuštění
letak_PAROLE
  • PROBACE – výkony dohledů, náhrady vazby dohledem
letak_PROBACNI DOHLED
  • TREST DOMÁCÍHO VĚZENÍ - tento alternativní trest znamená omezení osobní svobody pachatele (musí se v daném časovém rozmezí zdržovat v místě svého obydlí)
letak_TREST DOMACIHO VEZENI
  • TREST ZÁKAZU VSTUPU NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE - tento trest je určen zejména problémovým návštěvníkům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce

Adresa střediska:  Probační a mediační služba Kolín, Politických vězňů 109, 280 02 Kolín.

DS: k2hgm3w

www.pmscr.cz

Kontakty na pracovníky:

Ing. Helena ERBENOVÁ - vedoucí střediska
tel.: 734 362 965, herbenova@pms.justice.cz

Bc. Vratislav SOMOL, DiS.
tel.: 731 692 766, vsomol@pms.justice.cz

Martina ČERNÁ, MBA
tel.: 778 725 983, mcerna@pms.justice.cz

Mgr. Zdeňka Klepalová
tel. 727 873 139, zklepalova@pms.justice.cz
 
Monika TAFTLOVÁ
tel.: 720 076 937, mtaftlova@pms.justice.cz


Poradna pro oběti trestných činů
Poradna pro oběti trestných činů v Kolíně, která působí v rámci střediska Probační a mediační služby, pomáhá každému, kdo se cítí být obětí trestného činu (dle zákona č. 45/2013 Sb.), nehledě na druh trestného činu, nebo fázi trestního řízení. Poradna poskytuje zejména právní informace (objasnění práv oběti nebo poškozeného, informace k náhradě škody, peněžité pomoci), doprovázení (jakožto důvěrník), psychosociální podporu, nebo dle situace zprostředkování dalších služeb. Cílem poradny je pomoci oběti při zvládání následků trestného činu a podpora při návratu zpět do běžného života.


Mgr. Zdeňka KLEPALOVÁ
tel. 727 873 139, zklepalova@pms.justice.cz

Poradenské hodiny:
Úterý          8.30 – 11.30 hod.

Je dobré si předem konzultaci telefonicky či e-mailem domluvit. Podle potřeb občanů je možné domluvit setkání i v jiném dni a čase. Poradenství je bezplatné.
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016960 |