Nízkoprahový klub Kolárka

„Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu, bezpečný prostor mladým lidem od 13 – 26 let z Kolína a okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl.“

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zkráceně NZDM Kolárka je určeno mladým lidem ve věku od 13 do 19 let z Kolína a okolí. Našim cílem je vytvářet takové podmínky, které by podpořily zdravý vývoj mladých lidí a nabízet tak pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení jejich nepříznivé životní situace (rozvod v rodině, zhoršená ekonomická situace rodiny, problémy spojené se školou, s vrstevníky), s ambicí vést je k samostatnému řešení. Sekundárním cílem je snaha motivovat mladé lidi k aktivnímu trávení volného času, zvýšit a posílit sociální schopnosti a dovednosti a podpořit tak sociální začlenění mladých lidí ve společnosti. Prostřednictvím svého působení v Kolíně a okolí bychom chtěli taktéž přispívat k vzájemnému porozumění cílové skupiny a širší veřejnosti a snižovat tak sociální, zdravotní rizika související s životním stylem cílové skupiny.

Poskytování služby NZDM vychází z principu bezplatnosti (vstup do klubu je zdarma), anonymity (nevyžadujeme osobní údaje klienta), otevřenosti (v rámci provozní doby umožňujeme volný příchod a odchod klientů). K mladým lidem volíme individuální přístup, který umožňuje „šít služby na míru“ dle jejich požadavků. Podporujeme partnerský přístup, který pomáhá otevírat témata, které mohou mít akcent těžkosti jako je například rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy ze zvládáním školy, volbou povolání a získání pracovních návyků, sexuální a vztahové zkušenosti, šikana či užívání návykových látek. Vytváříme podmínky, v nichž se mladí lidé mohou mohou svobodně rozhodovat, znají svá práva a dokáží je naplňovat.

V nízkoprahovém klubu se budou konat různé akce, worshopy, besedy. Klub je prostorem také pro trávení volného času s kamarády – dá se hrát fotbálek, pořádat sportovní turnaje, otevíráme programy na počítačích, kde si lze zlepšit své dovednosti. Pokud byste chtěli posílit své tělo, máme malou posilovnu. Kdo by rád našel nebo rozvinul svůj hudební talent, může zkoušet v naší zkušebně…

Nízkoprahový klub je součástí Komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb se shodným názvem: KOLÁRKA.
Klub byl otevřen 1. 6. 2011


Nízkoprahový klub Kolárka


 
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016895 |