Terénní programy

Mobilní služby pro uživatele drog a jejich blízké okolí chránící tělesné a duševní zdraví

„Terénní programy Prostor plus aktivně vyhledávají uživatele omamných a psychotropních látek, kterým pomáhají zmírňovat zdravotní a sociální rizika s ohledem na individuální potřeby a zakázky v regionech Kolín a Kutná Hora, a tím usilují o jejich začlenění do společnosti. Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.“
 
Terénní programy jsou mobilní sociální službou, poskytovanou uživatelům omamných a psychotropních látek v regionech Kolín a Kutná Hora a jejich blízkému sociálnímu okolí. Primárně se jedná o závislé uživatele, dále o experimentátory, rodinné příslušníky uživatelů, sexuální partnery a osoby jim blízké (bez ohledu na věk), nacházející se v obtížné životní situaci. 

Mezi hlavní činnosti realizované týmem programu patří aktivní vyhledávání a oslovování lidí pohybujících se na otevřené i skryté drogové scéně, výměna injekčního materiálu a bezplatný výdej zdravotního materiálu, který slouží k minimalizaci poškození zdraví uživatelů při injekčním užívání drog a poskytování poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotní. Terénní pracovníci poskytují uživatelům i zájemcům o terénní služby též informace z výše uvedených oblastí, odkazy do léčebných zařízení a komunit, v případě potřeby poskytují přímo na místě kontaktu krizovou intervenci. Všechny služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně. 

Mezi základní cíle poskytovaných služeb patří aktivní vyhledávání uživatelů drog a minimalizování zdravotních a sociálních rizik samotných uživatelů i jejich okolí. Konkrétně jde o poskytování informací, podpory a pomoci při řešení obtížných životních situací. Dále o zvýšení sociálních dovedností klientů, jejich samostatnosti v reálném životě a odpovědnosti za své chování. Pracovníci programu pružně reagují na aktuální potřeby klientů a regionu. V neposlední řadě se jedná o ochranu veřejného zdraví- sběr odhozených injekčních stříkaček ve všech městech kde program realizuje své služby. 

Pracovníci terénního programu se v ulicích měst pohybují vždy ve dvojici, v ideálním případě smíšené, která umožňuje lepší proniknutí mezi obě skupiny, jak mužskou, tak ženskou. 

Terénní programy


 
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1036054 |