K-centrum

Kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog, rodiče a blízké okolí

„Kontaktní centrum Prostor plus je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je snižovat sociální a zdravotní rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a tím usilovat o jejich začlenění do společnosti. Kontaktní centrum působí ve městě Kolín.“

Služby K-centra jsou určeny lidem, kterým drogy znesnadňují život, ať už jde přímo o samotné uživatele, nebo jejich rodiče a partnery, nacházející se v obtížné životní situaci. Bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženství, etnickou příslušnost či trvalé bydliště. Hlavní skupinu tvoří uživatelé pervitinu, heroinu nebo subutexu.

Mezi základní cíle programu patří minimalizování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog, stabilizace sociální situace a zdravotního stavu klientů, motivace klientů ke změně chování k méně rizikovému, efektivní intervence na základě individuálních požadavků klienta, směrování klientů k zodpovědnosti za své chování s ohledem na ochranu veřejného zdraví. Hlavními zásadami programu jsou anonymita, bezplatnost, důvěrnost a individuální přístup.

Zdravotní část služeb K-centra nabízí zdravotní materiál a hygienické pomůcky pro uživatele drog s cílem stabilizovat zdravotní stav uživatele, zamezit nakažení infekční nemocí či jejímu přenosu. Mezi zdravotní a hygienický materiál patří injekční stříkačky, alkoholové tampóny, filtry, buničina, kondomy, alobal, injekční voda. Zdravotní část služeb K-centra je totožná s nabídkou služeb terénních programů.

Poradenská část služeb K-centra nabízí pravdivé a nezkreslené informace o drogách, odkazy a kontakty na léčebná ambulantní, stacionární či pobytová zařízení individuální jednorázové či dlouhodobé poradenství pro jakoukoli situaci v životě týkající se užívání drog, vztahů a vlastního prožívání. Všechny nabízené služby jsou v souladu se standardy kontaktní a poradenské služby. Sečteno a podtrženo kontaktní a poradenské služby K-centra slouží ke zdravotní a sociální stabilizaci uživatelů a profesionální poradenské a terapeutické pomoci rodičům, uživatelům a okolí. Hlavní hodnotou služeb je zdraví jednotlivce, zdraví společnosti a kvalita života.

K-centrum


 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1322074 |