Probační a mediační služba

Poslání a cíle Probační a mediační služby:

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
 

Cíle a činnosti Probační a mediační služby:

Integrace pachatele

Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.

Participace poškozeného

Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Ochrana společnosti

Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.


Adresa střediska v Kolíně:
Probační a mediační služba Kolín,
Politických vězňů 109, 280 02 Kolín.
DS: k2hgm3w
www.pmscr.cz

Kontakty na pracovníky:

Ing. Helena ERBENOVÁ - vedoucí střediska

tel.: 734 362 965, herbenova@pms.justice.cz

Bc. Vratislav SOMOL, DiS.
tel.: 731 692 766, vsomol@pms.justice.cz

Martina ČERNÁ, MBA
tel.: 778 725 983, mcerna@pms.justice.cz

Mgr. Zdeňka Klepalová
tel. 727 873 139, zklepalova@pms.justice.cz
 
Mgr. Dana Bošinová
tel.: 720 076 937, dbosinova@pms.justice.cz

Poradna pro oběti trestných činů

Poradna pro oběti trestných činů v Kolíně, která působí v rámci střediska Probační a mediační služby, pomáhá každému, kdo se cítí být obětí trestného činu (dle zákona č. 45/2013 Sb.), nehledě na druh trestného činu, nebo fázi trestního řízení. Poradna poskytuje zejména právní informace (objasnění práv oběti nebo poškozeného, informace k náhradě škody, peněžité pomoci), doprovázení (jakožto důvěrník), psychosociální podporu, nebo dle situace zprostředkování dalších služeb. Cílem poradny je pomoci oběti při zvládání následků trestného činu a podpora při návratu zpět do běžného života.

Je dobré si konzultaci předem telefonicky či e-mailem domluvit. Poradenství je bezplatné.

Mgr. Zdeňka KLEPALOVÁ
tel. 727 873 139, zklepalova@pms.justice.cz
 
 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1154224 |