Odbor obrany a krizového řízení

Odbor obrany a krizového řízení  je organizačním útvarem Městského úřadu Kolín, který vykonává přenesenou státní působnost na úseku obrany, branných opatření, ochrany obyvatelstva, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností. Dále zajišťuje připravenost správního území obce s rozšířenou působností Kolín na řešení krizových situací nevojenského i vojenského charakteru a za tímto účelem plánuje, připravuje a realizuje opatření k vytváření nezbytných podmínek pro fungování státní správy, samosprávy a zabezpečení základních životních potřeb obyvatel za krizových stavů. Po administrativní a organizační stránce odpovídá za přípravu podkladů pro zasedání Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP Kolín a za vedení její agendy.

V samostatné působnosti plní úkoly města na úseku požární ochrany a úkoly zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V době vyhlášených krizových stavů zajišťuje součinnost mezi městem, Krajským úřadem, složkami Integrovaného záchranného systému, krajskou hygienickou stanicí a obcemi v ORP Kolín.
 
 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1413189 |