Orgány krizového řízení

Orgány krizového řízení jsou věcně příslušné orgány, které zabezpečují analýzu a hodnocení možných ohrožení, plánování, organizování a realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na řešení a s řešením krizových situací. Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v platném znění, jsou orgány krizového řízení:

Starosta obce s rozšířenou působností Kolín (dále jen ORP):
 1. Zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací; ostatní orgány ORP se na této připravenosti podílejí.
 2. Řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu ORP.
Za tímto účelem:
 • zřizuje a řídí Bezpečnostní radu ORP Kolín pro území správního obvodu ORP,
 • organizuje přípravu správního obvodu ORP na krizové situace a podílí se na jejich řešení,
 • schvaluje po projednání v Bezpečnostní radě ORP Kolín krizový plán ORP.

Starosta obce s rozšířenou působností Kolín dále:
 • zřizuje a řídí Krizový štáb ORP Kolín pro území správního obvodu ORP, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu města Kolín
 • zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP; správní úřady se sídlem na území správního obvodu ORP a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit
 • plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,
 • odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra ČR.

V době krizového stavu starosta města Kolín ve správním obvodu města:
 • zabezpečuje informování osob nacházejících se na území města, varování před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území města
 • organizuje činnost města v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace
 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1358546 |